Již 15 let implementujeme datové sklady na Microsoft SQL Server

pomůžeme s návrhem datového modelu, vývojem ETL procedur, poskytneme vlastní ETL framework

Mám zájem
acterys, Data science a AI, microsoft fabric

Microsoft SQL Server

Jsme Gold partnerem společnosti Microsoft pro Data analytics. Microsoft SQL Server obsahuje sadu integrovaných funkcí a nástrojů pro transformaci a nahrávání dat do datových skladů, multidimenzionální analýzu dat i statický reporting. Microsoft SQL Server zvládá práci s vysokými desítkami terabytů dat. V kombinaci s Power BI tak tvoří kompaktní, cenově výhodnou platformu pro menší i velmi rozsáhlá Business Intelligence řešení. Rádi vám pomůžeme s jeho implementací.

Delfíni v číslech

178+

počet dosažených certifikací

2

ISO certifikace (9001; 27001)

14

let na trhu

Datový sklad v Microsoft SQL Serveru

Nastavíme pravidelné nahrávání dat z vašich informačních systémů do datového skladu v Microsoft SQL Serveru, zajistíme jejich propojení, vyčištění, historizaci, srozumitelnost a optimalizaci pro reporting.

Mám zájem
Datový sklad v Microsoft SQL Serveru

Služby

Návrh architektury datového skladu

Návrh datového modelu a způsobu extrakce dat ze zdrojových systémů

Vývoj ETL procedur skriptováním, v SSIS nebo jiných nástrojích

Migrace stávajícího datového skladu do Microsoft SQL Serveru

Podpora provozu

Dolphin ETL Framework

Nad nástroji Microsoft SQL Serveru vám poskytneme náš dolphin ETL Framework – soubor metodik a technologií, které dohromady vytvářejí platformu pro automatizaci vývoje a správy datového skladu podle moderních devops principů.

Dolphin ETL Framework

Hlavní výhody

Automatizované generování ETL procedur z metadat včetně historizace

Maximalizace efektivity vývoje

Verzování kódu

Jednoduchá migrace mezi vývojovým, testovacím a produkčním prostředím

Automatizovaný audit načítacích procedur

Jak jsme pomohli našim klientům

Zautomatizovali jsme načítání dat a optimalizovali je pro reporting, vyvinuli přehledné reporty a dashboardy. Zajišťujeme podporu reportingu a nadstavbových aplikací a také vzdělávání v oblasti datové analýzy skrze BI akademii. 

případová studie

Přebudovali a zautomatizovali jsme interní reporty a dashboardy v Qlik Sense tak, aby splňovaly moderní standardy a odpovídaly aktuálním potřebám uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu datových zdrojů pro vytvoření datového skladu pro reporting v Power BI. Realizace zahrnovala analýzu prostředí acquiringu, návrh architektury dat, integraci zdrojů, čištění a transformaci dat, vývoj reportů a předání řešení. 

případová studie

Provedli jsme analýzu potřeb a realizovali mapu systémů, architekturu dat, analýzu reportů,. Také jsme zajistili školení Power BI pro uživatele i administrátory.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů, vytvořili datový sklad pro účely efektivnějšího řízení univerzity. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a zajistili proškolení všech uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad zpracovávající data pro reporting. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a proškolili uživatele tak, aby si dodané řešení mohli sami rozvíjet.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad pro reporting. Definovali jsme uživatelské potřeby a připravili návrh architektury a modelu DWH, integraci dat, transformaci v DWH, propojení s Power BI, tvorbu šablon reportů. 

případová studie

Integrovali jsme data z účetních systémů a vybudovali finanční data mart optimalizovaný pro reporting. Reporting zaměřený na různou podobu finančních výkazů jsme realizovali v prostředí Power BI.

případová studie

Integrovali jsme data z provozních systémů do datového skladu na platformě Microsoft SQL Server a zajistili automatizovaný reporting mateřské společnosti. Proškolili jsme všechny uživatele reportingu.

případová studie
Komerční banka

Pro KB jsme vytvořili řešení s Microsoft Power BI pro digitální transformaci a zlepšení self-service reportingu. Migrací reportů jsme dosáhli snadnější správy a vyšší efektivity datové analýzy.

případová studie

Integrovali jsme data z různých zdrojových systémů a vytvořili jsme reporty pro analýzu měření, řízení datových toků a datové kvality.

Zautomatizovali jsme nahrávání dat pro řízení výkonnosti distribuční sítě, vyvinuli reporty a dashboardy pro představenstvo společnosti a zajistili jejich distribuci na mobilní zařízení.

Provedli jsme analýzu požadavků uživatelů a spolupracovali při návrhu architektury BI a datového skladu. Vytvořili jsme reporty pro obchodní síť a další uživatele a zajistili jejich podporu a rozvoj.

Vyvinuli jsme reporty pro oblast plnění plánu, výroby a profitability. Poskytli jsme podporu a další rozvoj implementovaného řešení. Proškolili jsme uživatele reportů.

Implementovali jsme datamart pro sběr a čištění dat a výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) pro rozvoj distribuční sítě. Pro KPIs jsme navrhli manažerské dashboardy a reporty.

Související články

I v loňském roce naši zkušení kolegové připravili spoustu odborných článků, které se zaměřovaly na nejnovější trendy datové analýzy, a také se s námi…

2 min
Číst

Přináší data mesh revoluci v Business Intelligence? Podívejte se na všechna pro a proti tohoto konceptu správy dat postaveném na decentralizované datové…

5 min
Číst

Jaká je pravděpodobnost, že nový student dokončí své studium? Přečtěte si článek o projektu Virtuální univerzita, který se blíže zabývá faktory,…

2 min
Číst

Vybrané články z roku 2022, ve kterých jsme se snažili podělit o naše znalosti a zkušenosti ze světa Business Intelligence.

5 min
Číst

Business Intelligence už není jen doména velkých korporací, postupně se dostává i do menších firem a pomáhá firmám ve vyhodnocení obchodních výsledků, efektivnosti, plánování strategie a obchodních cílů. Jaké jsou tedy dnes trendy v BI a kam BI směřuje v nejbližších letech?

3 min
Číst

Evoluční Business Intelligence řešení lze vybudovat i s nízkým rozpočtem. Ve finále jeho úspěch stojí hlavně na lidech samotných.

2 min
Číst

Související certifikace

Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Certification

Microsoft Certified Trainer

Microsoft certified solution expert 2019

DP-200 Implementing an Azure Data Solution

DP-201 Designing an Azure Data Solution

Microsoft Certified Azure AI Engeneer Associate

Microsoft Certified Solutions Expert

Azure AI Engineer Associatechitect

Azure Data Engineer Associate

Microsoft Office Specialist Master Instructor

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Petr Kolář, dashboardy a reporty, Microsoft SQL

Potřebujete pomoct s implementací BI nástrojů od Microsoftu?

Rádi vám poradíme. Zanechte nám zprávu a kontaktní informace, v nejbližší době se vám ozveme.

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.