Chcete být Data-Driven?

Tak buďte Data-Informed & Data-Inspired

případové studie

Proč i váš BI projekt nejspíše selže

Kolem 70 až 80 % projektů zaměřených na implementaci business intelligence řešení selže. Jak včas odhalit rizikové faktory?

Na vině jsou jak technologické, tak především manažerské faktory. Věcí, které se mohou pokazit, je jednoduše až příliš mnoho. Stačí se zeptat kohokoliv s projektovou zkušeností. Problém může být s nekompetentním manažerem projektu, specifikací požadavků, designem a architekturou, tréninkem, nástroji, nerealistickými cíli, přijetím výsledného řešení atd. Jak tedy k projektu implementace přistoupit, abyste minimalizovali všechna tato rizika?

 

Implementace BI řešení není nic nového, již se implementovaly stovky tisíc datových skladů s miliony reportů a dashboardů. Je nasnadě se poučit z cizích chyb. Co nás historické neúspěchy mohou naučit?

1. Vyšší management musí být přesvědčený o smyslu celého projektu

Jelikož je s implementací BI řešení vždy spojena poměrně velká změna řízení celé organizace, tak vždy narazíte na určitý odpor vůči projektu. Pokud projekt od začátku nemá podporu top managementu, je projekt odsouzený k nezdaru hned zpočátku.

2. Správně zpracovaná vize a strategie

Co má vlastně vaše implementované řešení organizaci přinést? Jak zapadá do celkové podnikové strategie? Bez zodpovězení těchto otázek se může snadno stát, že po vynaložení velkého úsilí a nemalých finančních prostředků vyvinete řešení, které do směřování organizace vůbec nezapadá.

3. Komunikace a change management

Komunikační plán a řízení očekávání je extrémně podceňovaná část řízení projektu. Nedržte se ale jen oficiálního plánu. Snažte se zapojovat business uživatele v průběhu celého projektu. Přestože je to u těchto projektů někdy náročné, tak počítejte s tím, že se požadavky budou v průběhu projektu měnit. Buďte na to připraveni a tyto změny vítejte, ale zároveň je pevně řiďte. Opět lze doporučit agilní metodiky. Nezapomínejte na to, že i projekt samotný je pro podnik obrovská změna, na kterou se musí připravit. Vaše BI řešení by mělo zaměstnancům život ulehčovat, ne ztěžovat. To je ale možné jen tehdy, když jsou všichni informováni o cílech, postupu a změnách a taktéž jsou ve správnou chvíli zaučeni, jak nové řešení používat.

4. Správné projektové nebo agilní řízení

Projektové řízení je poměrně komplexní disciplína, která se v průběhu mnoha let vyvinula opravdu daleko. Problém je, že málokdy je projektové nebo agilní řízení uplatňováno dobře. V jednom krátkém článku není možné shrnout všechno. Z toho důvodu vás rád odkážu na naprosto skvělou knihu od Raplha Kimballa The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. Pokud nejste přímo tím, kdo se bude na projektovém řízením podílet, tak věnujte alespoň dostatečný čas tomu, abyste vybral/a takového projektového manažera (či SCRUM mastera), který ho bude mít v malíku. To znamená, že má již několik podobných úspěšných projektů za sebou. Tímto se dostáváme k dalšímu bodu.

5. Výběr lidí do týmu

Rolí, které potřebujete není málo. O to horší je, že každá role je důležitá a potřebujete tedy tým kvalitních lidí. A jaké role, že jsou na projektu potřeba? Jak již bylo zmíněno, potřebujete projektového manažera, dále pak business lídra, business analytika, data stewarda, datového architekta, datového modelera, databázového administrátora, ETL vývojáře, vývojáře reportů a testera. Velmi často potřebujete několik lidí v těchto rolích. Je dobré nezapomínat, že budete potřebovat i odborníky, kteří vaše zaměstnance vaše nové BI řešení naučí ovládat. Aby to nebylo úplně jednoduché, tak podle přístupu, který si k implementaci řešení zvolíte, budete potřebovat dodatečné či úplně jiné role. Příkladem může být SCRUM master a Product Owner v případě agilních metodik, kde se naopak nepočítá s projektovým manažerem jako takovým. Zásadní je ale vždy mít v těchto rolích zkušené profesionály. Stačí, aby jedna role nebyla dostatečně pokryta a negativně se vše podepíše na celém projektu a výsledném řešení.

6. Zajištěné dostatečné zdroje

Je poměrně frustrující vidět, kdy se až v průběhu projektu zjistí, že na něj vlastně není dostatek financí. Častým problémem je pak to, že v rámci projektu dojde k tomu, že celé řešení bude stát více prostředků, než se původně plánovalo. Při velmi dobrém projektovém řízení se toto riziko minimalizuje, ale i přes to je lepší zaměřovat se na dodávku BI řešení po jednotlivých podnikových procesech a u reportingu aplikovat maximálně agilní přístup. Mimo mnoha výhod s tím spojených také doručíte několik funkčních celků a je pak mnohem snazší získat dodatečné financování na dokončení celého řešení. Nejde ale pouze o zdroje finanční. Budete potřebovat i čas, a to čas mnoha lidí na různých úrovních řízení. Sběr požadavků a průběžné konzultování je časově náročné a je nutné s tím počítat. Téměř jistě budete potřebovat názor těch nejvytíženějších lidí ve firmě. Pokuste se všechno nastavit tak, aby tito lidé měli ve svém nabitém harmonogramu část alokace věnované právě vašemu projektu.

7. Analýza realizovatelnosti

Nejsou data, se kterými chcete pracovat v příliš špatném stavu? Jsou data z daného zdroje vypovídající, nebo jsou zkreslená? Proveďte data profiling každého potenciálního zdroje, ať víte, do čeho jdete. Zároveň počítejte s tím, že velká část projektu se vždy bude věnovat čištění dat. Je nutné tedy s tímto počítat v rámci projektového plánu.

Závěr:

Faktorů by se našlo mnohem více. Na první pohled je navíc patrné, že jsou všechny provázané a z toho i plyne celková komplexita BI projektů. Nicméně, pokud se na projekt dobře připravíte, seženete zkušené lidi a budete se držet osvědčených zásad, tak významně zvýšíte pravděpodobnost, že váš projekt bude patřit mezi oněch úspěšných 20 %.

 

Zdroje:

Villamarín García, J.M. & Díaz Pinzón, B.H. (2017) Key success factors to business intelligence solution implementation. Journal of Intelligence Studies in Business. 7 (1) 48-69.
Kimball, R. (2008). The data warehouse lifecycle toolkit. Wiley.

Autor: Filip Procházka, BI konzultant

Mohlo by vás zajímat

Málo věcí je pro nás delfíny důležitějších než výběr těch správných zaměstnanců a zajištění toho, aby měli správné nasměrování, vnímání hodnot a pozitivní zkušenost. To vše již od prvního dne v zaměstnání. Proto je u nás Buddy systém součástí efektivního onboardingu.

2 min
Číst
Číst další

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.