Chcete být Data-driven?

Tak buďte Data-informed & Data-inspired

acterys, Data science a AI, microsoft fabric

2. díl: Nové funkcionality v Power BI, které nesmíte přehlédnout

V druhé části našeho článku se podíváme na další skvělé inovace v Power BI.

Přinášíme vám další přehled chystaných novinek v Power BI. Objevte další funkce, které vám zjednoduší práci s daty.
První část článku najdete zde.

1. Tvorba skupin výpočtů

Plánovaná dostupnost – říjen 2023 (veřejný náhled)

Skupiny výpočtů řeší problém v komplexních modelech, kde může docházet k nadměrnému množení redundantních měr s použitím stejných výpočtů. Nejčastěji se jedná o výpočty související s časem. Například když chce analytik prodeje zobrazit celkové prodeje a celkové objednávky od začátku měsíce (MTD), od začátku čtvrtletí (QTD), od začátku roku (YTD), objednávky od začátku předchozího roku (PY) a tak dále.

Skupiny výpočtů byly již součástí Power BI jako funkce na pozadí, kterou bylo třeba nastavit jinými nástroji a nyní s touto vylepšenou verzí můžete vytvářet skupiny výpočtů pomocí nástrojů přímo v Power BI Desktop.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave2/power-bi/author-calculation-groups

2. Průzkumník modelu usnadňuje práci s objekty

Plánovaná dostupnost – říjen 2023 (veřejný náhled)

Průzkumník modelu poskytuje výrazné zvýšení produktivity při vytváření složitých sémantických modelů s až tisíci objekty v Power BI Desktop. Průzkumník organizuje objekty sémantického modelu do stromové struktury, která blízce připomíná Tabulární objektový model.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave2/power-bi/model-explorer-provides-easy-paths-author-objects

3. Povolte objevování obsahu Power BI služby v Power BI Desktop

Plánovaná dostupnost – březen 2024 (veřejný náhled)

Uživatelé budou moci objevovat obsah Power BI služby v nové domovské stránce Power BI Desktop.

Stránka bude odpovídat zbytku služby Microsoft 365 a umožní uživatelům snadno najít reporty, které jsou vytvořeny v Power BI službě a rovnou tyto reporty otevírat.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave2/power-bi/allow-discovery-service-content-power-bi-desktop

4. Připojte se k datům organizace a vytvořte sémantický model v Power BI službě

Plánovaná dostupnost – březen 2024 (veřejný náhled)

Nyní můžete pomocí Power BI služby přistupovat k datům vaší organizace a vytvářet sémantický model (Power BI dataset) z těchto dat. Dříve bylo možné vytvářet sémantické modely pouze v Power BI Desktop.

Podrobnosti o funkci:

Způsob, jakým mohou uživatelé vytvářet sémantické modely v Power BI se mění, jako součást úsilí přinést do webové verze stejné možnosti jako má Power BI Desktop. Prvním milníkem je zpřístupnění všech konektorů, které jsou k dispozici v Power BI Desktop. V budoucích milnících se zlepší získávání dat tak, aby bylo snadné objevovat existující obsah a zabránilo se rozšiřování datasetů v rámci organizace.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave2/power-bi/streamlined-get-data-experience-power-bi-service

5. Vytvářejte a spouštějte DAX dotazy pomocí Zobrazení dotazů v Power BI Desktop

Plánovaná dostupnost – březen 2024 (veřejný náhled)

Profesionální vývojáři BI mohou nyní psát a spouštět DAX dotazy přímo v rámci Power BI. Dříve by pro psaní a spouštění DAX dotazů museli používat externí nástroje třetích stran nebo API. Uživatelé mohou nyní psát a spouštět DAX dotazy přímo v Power BI v kontextu a s dodatečnými nástroji pro rychlé spuštění a efektivní použití DAX dotazů.

Podrobnosti o funkci:

DAX výrazy se používají k definici libovolné míry, vypočítaného sloupce, vypočítané tabulky, dynamického formátovacího řetězce, položky výpočtu a zabezpečení na úrovni řádku ve vašem modelu.

Ale to není všechno, co s DAX můžete dělat. S klíčovým slovem DAX EVALUATE můžete nyní použít DAX k vytvoření DAX dotazu. Je to podobné jako SQL dotaz, kde můžete určit sloupce a agregace, které chcete vrátit výsledné tabulce. Tento výkonný způsob interakce s vaším datovým modelem je nyní k dispozici v novém Zobrazení DAX dotazů.

Je několik způsobů, jak být co nejvíce produktivní s těmito DAX dotazy:

  • Rychlé dotazy v kontextovém menu tabulek, sloupců nebo měr v panelu Data, vám poskytují rychlý start tím, že vytvoří DAX dotaz k náhledu dat nebo k zobrazení souhrnných statistik. Můžete tak porozumět datům bez vytváření vizuálů a pro DirectQuery již nemusíte jít zpět do Power Query, abyste viděli některá vzorová data.
  • Kliknutím pravým tlačítkem myši v panelu Data získáte výraz DAX všech měr nebo konkrétní míry v příkazu DEFINE, s použitím příkazu EVALUATE ke spuštění jako DAX dotazu a přidání dalších sloupců.
  • Pokud změníte tuto DEFINE míru z definice modelu, můžete ušetřit čas použitím možnosti Uložit do modelu a přepsat původní definici modelu novou změnou – nemusíte ji tak znovu ručně kopírovat a vkládat.
  • Pokud použijete příkaz DEFINE k vytvoření míry, která v modelu ještě není, můžete ušetřit čas použitím možnosti Přidat k modelu a vytvořit tuto míru ve vašem modelu. Opět vám to ušetří krok s vytvářením nové míry a poté s ručním kopírováním DAX výrazu.
  • Pokud vaše míra odkazuje na jinou míru, můžete definovat míru a všechny odkazy, což znamená, že všechny výrazy DAX měr jsou viditelné na jedné obrazovce. Lze tak vidět plný kontext, jak je tato míra spočítaná z výchozích sloupců.
  • Nástroj Analyzátor výkonu vám již umožňoval kopírovat DAX dotaz vizuálu. Nyní už nemusíte tento DAX dotaz kopírovat a používat jiný nástroj k jeho zobrazení a spuštění, ale jednoduše spustíte dotaz přímo v Power BI.
  • V kartě Zobrazení sestavy můžete pravým tlačítkem myši klepnout na libovolný vizuál nebo dokonce na jeden bod dat vizuálu, abyste viděli a spustili tento DAX dotaz vizuálu v Zobrazení dotazu.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave2/power-bi/create-run-dax-queries-query-view-power-bi-desktop

6. Porozumění vizuálním výpočtům

Plánovaná dostupnost – březen 2024 (veřejný náhled)

Vizuální výpočty umožňují uživatelům vytvářet nové výpočty z tabulky dat pomocí gest podobných Excelu.

Podrobnosti o funkci:

Vizuální výpočty umožňují uživatelům vytvářet nové kalkulace z libovolného vizuálu v Power BI pomocí rozhraní podobného tabulce v Excelu. Poskytují možnost používat tabulku k vyjádření nového vzorce a mohou se odkazovat na vložené buňky pro odvození výpočtu. S těmito novými schopnostmi Vizuálního výpočtu uživatelé mohou využívat předchozí hodnoty a snadno tak rychle vytvářet velmi složité vzorce.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave2/power-bi/visual-calculations

7. Použijte nástroj Loop k sdílení grafů Power BI do dokumentů aplikací Microsoft 365.

Plánovaná dostupnost – březen 2024 (veřejný náhled)

Nyní můžete snadno kopírovat a vkládat své grafy z Power BI do dokumentů Microsoft 365 pomocí jednoduchých gest, jako je kliknutí pravým tlačítkem a kopírování. Po vložení grafu do dokumentu Word nebo PowerPoint zůstává graf plně interaktivní, což umožňuje uživatelům snadno upravovat a analyzovat data.

Podrobnosti o funkci:

Sdílení grafů umožní uživatelům snadno kopírovat z Power BI do jiných dokumentů Microsoft 365 a zachovat interaktivitu chování Power BI. K tomu účelu bude použit nástroj Loop, který slouží k podpoře sdílení.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave2/power-bi/chart-sharing-via-loop

8. Vyvažte uživatelské dotazy pomocí škálování dotazů

Plánovaná dostupnost – listopad 2023 (obecná dostupnost)

Podpora vysokého počtu současně přihlášených uživatelů pro velké nasazení sémantických modelů (datasetů) v Power BI Premium, kdy je správa škálování dotazů v Power BI Premium většinou automatizovaná.

Podrobnosti o funkci:

Škálování dotazů v Power BI Premium umožňuje vyvážení zátěže uživatelských dotazů mezi několika kopiemi čtení datových sad v souboru uzlů Power BI Premium. Tímto způsobem se zrychluje doba odezvy dotazů při vysokém uživatelském provozu. Kromě toho mají operace obnovení datových sad zvýšenou izolaci od replik čtení za účelem ochrany uživatelských dotazů a zlepšení výkonu.

Správa škálování dotazů v Power BI Premium je výrazně automatizovaná ve srovnání s jinými platformami, jako je například Azure Analysis Services. Přidávání a odebírání replik čtení se provádí dynamicky na základě použití.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave2/power-bi/balance-user-queries-query-scale-out

9. Zobrazovat, ukládat a sdílet soubory v OneDrive a SharePoint

Plánovaná dostupnost – březen 2024 (obecná dostupnost)

Uživatelé nyní mohou defaultně ukládat, sdílet a prohlížet soubory pomocí OneDrive a SharePoint. Mohou sdílet soubory se svou organizací, aniž by museli soubory explicitně publikovat do služby Power BI.

Podrobnosti o funkci:

Integrace OneDrive a SharePoint do Power BI je nyní obecně dostupná. Uživatelé mohou ukládat soubory do své složky OneDrive nebo SharePoint a sdílet je se svou organizací, což je užitečné například v situacích, kdy byste chtěli umístit své soubory a dokumenty v rámci svého týmu.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave2/power-bi/odsp-view-save-share

Autor: Klára Tykalová, oddělení Power BI
klara.tykalova@dolphinconsulting.cz

Mohlo by vás zajímat

Číst další

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.