Pomůžeme vám s vývojem datového skladu, data lake nebo datamartu

a naučíme vás, jak si je sami spravovat a rozvíjet

Mám zájem
Integrace dat

Delfíni v číslech

14

let na trhu

39

spokojených klientů

178+

počet dosažených certifikací

Integrace dat

Zautomatizujeme nahrávání dat z vašich systémů na jedno místo, denně nebo v reálném čase, do cloudu nebo interní databáze. Data propojíme tak, aby poskytovala komplexní obrázek o fungování firmy. Poskytneme vám vlastní ETL framework, nebo vám vyvineme řešení na míru ve standardních ETL nástrojích.

Budování data lake, lake house, data hub

Budování data lake, lake house, data hub

Zajistíme pravidelné nahrávání všech strukturovaných i nestrukturovaných dat z vašich informačních systémů, senzorů, IOT zařízení a dalších zdrojů do prostředí data lake, lake house nebo data hub. Vaše data tak budete mít na jednom místě snadno dostupná pro analýzu a reporting. 

Vývoj datových skladů

Vývoj datových skladů

Data z vašich informačních systémů a externích zdrojů vyčistíme, propojíme, historizujeme a optimalizujeme pro reporting a analýzu v datovém skladu. Strukturu dat maximálně zjednodušíme a zdokumentujeme v dimenzionálních modelech tak, aby si uživatelé mohli snadno vytvářet vlastní reporty a analýzy.

Real-time datová integrace

Real-time datová integrace

Pokud pro své rozhodování potřebujete 100% aktuální informace, pomůžeme vám data z vašich systémů v reálném čase integrovat do operational data store. Ten může zároveň sloužit pro real-time výměnu dat mezi informačními systémy nebo automatizaci procesů na základě změn v datech.

Dolphin ETL Framework

Dolphin ETL Framework

Pro integraci dat používáme nejrozšířenější běžně dostupné ETL nástroje. K nim vám případně rádi poskytneme vlastní ETL framework – soubor postupů, nástrojů a technologií pro maximální automatizaci vývoje a provozu zahrnující generování kódu z metadat, devops principy a další funkce. 

Mám zájem

Jak jsme pomohli našim klientům

Zautomatizovali jsme načítání dat a optimalizovali je pro reporting, vyvinuli přehledné reporty a dashboardy. Zajišťujeme podporu reportingu a nadstavbových aplikací a také vzdělávání v oblasti datové analýzy skrze BI akademii. 

případová studie

Přebudovali a zautomatizovali jsme interní reporty a dashboardy v Qlik Sense tak, aby splňovaly moderní standardy a odpovídaly aktuálním potřebám uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu datových zdrojů pro vytvoření datového skladu pro reporting v Power BI. Realizace zahrnovala analýzu prostředí acquiringu, návrh architektury dat, integraci zdrojů, čištění a transformaci dat, vývoj reportů a předání řešení. 

případová studie

Provedli jsme analýzu potřeb a realizovali mapu systémů, architekturu dat, analýzu reportů,. Také jsme zajistili školení Power BI pro uživatele i administrátory.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů, vytvořili datový sklad pro účely efektivnějšího řízení univerzity. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a zajistili proškolení všech uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad zpracovávající data pro reporting. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a proškolili uživatele tak, aby si dodané řešení mohli sami rozvíjet.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad pro reporting. Definovali jsme uživatelské potřeby a připravili návrh architektury a modelu DWH, integraci dat, transformaci v DWH, propojení s Power BI, tvorbu šablon reportů. 

případová studie

Integrovali jsme data z účetních systémů a vybudovali finanční data mart optimalizovaný pro reporting. Reporting zaměřený na různou podobu finančních výkazů jsme realizovali v prostředí Power BI.

případová studie

Integrovali jsme data z provozních systémů do datového skladu na platformě Microsoft SQL Server a zajistili automatizovaný reporting mateřské společnosti. Proškolili jsme všechny uživatele reportingu.

případová studie
Komerční banka

Pro KB jsme vytvořili řešení s Microsoft Power BI pro digitální transformaci a zlepšení self-service reportingu. Migrací reportů jsme dosáhli snadnější správy a vyšší efektivity datové analýzy.

případová studie

Integrovali jsme data z různých zdrojových systémů a vytvořili jsme reporty pro analýzu měření, řízení datových toků a datové kvality.

Zautomatizovali jsme nahrávání dat pro řízení výkonnosti distribuční sítě, vyvinuli reporty a dashboardy pro představenstvo společnosti a zajistili jejich distribuci na mobilní zařízení.

Provedli jsme analýzu požadavků uživatelů a spolupracovali při návrhu architektury BI a datového skladu. Vytvořili jsme reporty pro obchodní síť a další uživatele a zajistili jejich podporu a rozvoj.

Vyvinuli jsme reporty pro oblast plnění plánu, výroby a profitability. Poskytli jsme podporu a další rozvoj implementovaného řešení. Proškolili jsme uživatele reportů.

Implementovali jsme datamart pro sběr a čištění dat a výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) pro rozvoj distribuční sítě. Pro KPIs jsme navrhli manažerské dashboardy a reporty.

Jakub Holubec, integrace dat

Potřebujete pomoct s datovou integrací?

Rádi vám poradíme. Zanechte nám zprávu a kontaktní informace, v nejbližší době se vám ozveme.

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.