1. díl: Nové funkcionality v  Power BI, které se vyplatí nepřehlédnout

Přinášíme vám podrobný přehled uskutečněných i plánovaných funkcionalit v předním nástroji pro vizualizaci dat – Power BI. Co nám očekávané aktualizace a vylepšení přinesou? Přehledný popis funkcí najdete v našem článku.

1. díl: Nové funkcionality v Power BI, které nesmíte přehlédnout

1. Odesílání jedinečných emailů pro každého příjemce odběrů stránkových reportů

Plánovaná dostupnost – září 2023 (veřejný náhled)

S novou funkcí můžete rozesílat emailové odběry stránkových reportů tak, aby každý příjemce obdržel jedinečnou kopii reportu. Pro všechny stránkové reporty, které používají parametry k filtrování dat, můžete specifikovat, které parametry by měly být použity pro každého příjemce emailového odběru.

Podrobnosti o funkci:

Parametry stránkových reportů vám umožňují filtrovat data zobrazená v reportu. Dříve všichni příjemci emailového odběru obdrželi kopii reportu s týmž parametrem nebo sadou parametrů. S touto funkcí můžete definovat mapování mezi příjemci a jedním či více parametry přímo v Power BI.

Představte si například situaci, kdy máte prodejní report, který je třeba odeslat různým regionálním manažerům a každý z nich má zájem o své příslušné prodejní území. S reportem parametrizovaným podle prodejního území vám dynamické odběry umožní tento report odeslat tak, aby každý regionální manažer viděl pouze data související s jeho příslušným regionem. Toho dosáhnete tím, že k Power BI připojíte datovou sadu, která definuje mapování mezi příjemci a příslušnými parametry. Když přijde čas odeslat report, nejnovější dostupná data ve vaší datové sadě určí, který regionální manažer by měl report obdržet v e-mailové schránce a s jakými parametry. To zajistí, že každý regionální manažer dostane přizpůsobený report obsahující konkrétní prodejní údaje, které potřebuje pro své území, což zjednodušuje proces vykazování a činí ho efektivnějším a relevantnějším pro všechny zúčastněné.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave1/power-bi/send-unique-report-per-recipient-paginated-report-email-subscriptions

https://powerbi.microsoft.com/cs-cz/blog/dynamic-subscriptions-for-paginated-reports-preview/

2. Ochranné aktivity pro prevenci úniku informací Microsoft Purview (DLP) blokují sdílení citlivých dat s neautorizovanými uživateli

Plánovaná dostupnost – září 2023 (veřejný náhled)

Za účelem pomoci organizacím detekovat a chránit jejich citlivá data, Power BI podporuje správu zásad ochrany před únikem informací (DLP) Microsoft Purview. Když DLP zásady pro Power BI zjistí citlivý datový soubor, správci mají možnost provést ochranné kroky. Mohou zobrazit vlastní návrh DLP zásad vlastníkovi datové sady, který vysvětlí povahu citlivého obsahu a zobrazí směrnice pro zacházení s citlivými daty v Power BI. Administrátoři mohou spustit upozornění v Microsoft Purview Compliance portálu pro monitorování a správu. Nový ochranný krok umožňuje administrátorům zablokovat sdílení datových sad obsahujících citlivá data s hostujícími uživateli z externích organizací.

Podrobnosti o funkci:

Při vytváření označení citlivosti můžete omezit přístup k obsahu, na který bude označení aplikováno. Například můžete chránit obsah tak, že:

  • Pouze uživatelé ve vaší organizaci budou moci otevřít důvěrný dokument nebo email.
  • Pouze uživatelé v oddělení marketingu budou moci upravovat a tisknout oznámení o propagaci nebo email, zatímco všichni ostatní uživatelé ve vaší organizaci jej budou moci pouze číst.
  • Uživatelé nebudou moci přeposílat nebo kopírovat email, který obsahuje novinky o interní reorganizaci. Aktuální ceník posílaný obchodním partnerům nebude možné otevřít po určitém datu.

Když je dokument nebo email šifrován, přístup k obsahu je omezen tak, že:

  • Může být dešifrován pouze autorizovanými uživateli podle nastavení šifrovacího označení.
  • Zůstává šifrovaný bez ohledu na to, kde se nachází, uvnitř nebo vně vaší organizace, dokonce i tehdy, když je soubor přejmenován.
  • Je šifrován jak v klidu (například v účtu OneDrive), tak v průběhu přenosu (například v emailu, který putuje po internetu).

Nakonec jako správce, při konfiguraci označení citlivosti k aplikaci šifrování, můžete:

  • Nastavit oprávnění nyní, abyste určili, který uživatel získá, která oprávnění k obsahu s tímto označením.
  • Nechat uživatele připsat oprávnění, když aplikují označení na obsah. Tím poskytnete lidem ve vaší organizaci flexibilitu, kterou mohou potřebovat k spolupráci a vykonání své práce.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave1/power-bi/purview-dlp-new-protective-action-block-sharing-sensitive-data-unauthorized-users

3. Ovládejte formátování vizuálů s vylepšenými funkcemi

Plánovaná dostupnost – září 2023 (veřejný náhled)

Power BI má nové možnosti formátování, které uživatelům umožní větší kontrolu nad tím, jak jejich vizuály vypadají. Některé z těchto nových nativních možností mohou zahrnovat nastavení vizuálů, okrajů, odsazení a lepší defaultní hodnoty k podpoře nových vizuálů a osvědčených postupů.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave1/power-bi/improved-visual-formatting-capabilities

4. Tvorba reportů v Power BI službě s novými datovými zdroji

Plánovaná dostupnost – září 2023 (veřejný náhled)

Na stránce Vytvořit v Power BI službě můžete rychle vytvářet reporty a objevovat nové informace, bez nutnosti provádět modelování dat v Power BI Desktop. Kromě kopírování a vkládání do stránky Vytvořit v Power BI můžete nyní přímo vybírat tabulky dat z běžných typů souborů, online služeb a databází. Power BI automaticky vytvoří základní report, abyste mohli začít s analýzou nebo tvorbou reportů přímo v Power BI službě.

Podrobnosti o funkci: S touto novou funkcí přibude na stránce Vytvořit v Power BI službě několik zdrojů dat, abyste měli více způsobů, jak rychle vytvářet reporty. Nové možnosti zahrnují výběr dat z běžných datových zdrojů, jako jsou soubory Excel, CSV a SharePoint, stejně jako z populárních online služeb a databází. Nemusíte tak kopírovat a vkládat data do Power BI ani se připojovat k datům pomocí Power BI Desktop.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave1/power-bi/create-reports-power-bi-service-new-data-sources

5. Použití zásad ochrany před únikem informací Microsoft Purview (DLP) pro Power BI datamart

Plánovaná dostupnost – září 2023 (veřejný náhled)

Power BI podporuje správu zásad ochrany před únikem informací (DLP) Microsoft Purview, aby pomohl organizacím detekovat a chránit jejich citlivá data. Správci mohou vytvářet a konfigurovat DLP zásady pro Power BI tak, že když zásada detekuje nahrávání citlivých dat do datové sady nebo datamartu, může blokovat sdílení s neautorizovanými uživateli (například hosty z externích organizací), zobrazit vlastní návrh k DLP zásadě vlastníkovi datové sady/datamartu, který vysvětlí povahu citlivého obsahu a představí směrnice organizace pro zacházení s citlivými daty v Power BI. Může také spustit upozornění v portálu Microsoft Purview compliance pro sledování a správu administrátory.

Podrobnosti o funkci:

Poskytování možností ochrany dat v Power BI je klíčové pro umožnění organizacím kontrolovat a chránit jejich citlivá firemní data. Proto jsou zde integrovaná bezpečnostní řešení pro ochranu informací, ochranu před hrozbami a bezpečnost cloudových aplikací.

Správa zásad ochrany před únikem informací (DLP) Microsoft Purview umožňuje organizacím implementovat zásady pro Office, Teams, SharePoint a další. Bylo zjištěno, že DLP zásady lze využít i ke splnění některých z nejžádanějších bezpečnostních požadavků (zejména od sektorů finančních služeb a zdravotnictví) v Power BI, které organizace měly. Jedná se například o schopnost detekovat, dostávat upozornění a provádět ochranné kroky při nahrávání dat obsahujících osobní údaje.

DLP zásady zahrnují schopnost detekovat nahrávání modelů, které obsahují citlivé informační typy (jak nativní, tak vlastní) a/nebo mají specifikované označení citlivosti. Předchozí verze představily podporu DLP zásad pro datové sady. Tato verze rozšiřuje podporu DLP zásad na Power BI datamart.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave1/power-bi/enable-purview-dlp-policies-power-bi-datamarts

6. Prozkoumávejte jednotlivé vizuály s rychlým vytvořením

Plánovaná dostupnost – září 2023 (veřejný náhled)

Uživatelé mohou nyní prozkoumávat svá data v režimu věnovaném průzkumu.

Podrobnosti o funkci: V tomto novém režimu pro průzkum uživatelé zkoumají jediný vizuální prvek a používají umělou inteligenci v Power BI k nalezení skrytých poznatků ve svých datech. Nový režim je dostupný v rámci vizuálu reportu v detailním režimu.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave1/power-bi/single-visual-exploration-experience-quick-create

7. Zlepšené nastavení delegování pro Power BI administrátory

Plánovaná dostupnost – září 2023 (veřejný náhled)

Administrátoři mohou snadno spravovat správcovský portál tím, že delegují nastavení úrovně tenantu a úroveň kapacity, domény a následně na úroveň pracovních prostoru.

Vylepšené funkce řízení a administrace zvyšují flexibilitu a umožňují správcům Power BI přizpůsobit Power BI potřebám organizace a současně snížit přetížení administrátora.

Podrobnosti o funkci:

Administrátoři tenantu budou mít možnost v uživatelském rozhraní povolit nebo zastavit delegaci nastavení úrovně tenantu na úroveň kapacity a domény a následně na úroveň pracovního prostoru. Správci kapacity a domény budou moci efektivně spravovat nastavení, které jim bylo delegováno, pomocí vylepšených ovládacích prvků dostupných prostřednictvím stávajícího rozhraní pro nastavení kapacity nebo domény. Budou mít možnost zachovat výchozí nastavení, které jim bylo delegováno nebo změnit výchozí nastavení povolením nebo zakázáním možnosti přepsání na stránce s nastavením.

Od září 2023 bude možné delegovat omezené nastavení tenantu. Následné verze budou začleňovat další nastavení a poskytovat detailnější úroveň delegace.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave1/power-bi/improved-setting-delegation-power-bi-administration

8. Zobrazení modelu pomocí funkcí usnadnění přístupu

Plánovaná dostupnost – září 2023 (veřejný náhled)

Karta Zobrazení modelu v Power BI je nyní uživatelsky přívětivější a podporuje navigaci pomocí klávesnice.

Podrobnosti o funkci:

Zobrazení modelu je upraveno tak, aby podporovalo několik funkcí potřebných pro přístupnost, včetně režimu vysokého kontrastu, navigace pomocí klávesnice, alternativního textu a dalších. Tato aktualizace umožní všem uživatelům rychlou navigaci v kartě a provádění operací uživatelsky přívětivým způsobem.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave1/power-bi/planned-features

9. Editujte relace pomocí panelu Vlastnosti

Plánovaná dostupnost – srpen 2023 (obecná dostupnost)

Editace relací v panelu vlastností představuje jednoduchý způsob, jak upravovat relace v Power BI. Zobrazuje pouze názvy tabulek a sloupců, ze kterých můžete vybírat, aniž by byl zobrazen náhled dat. A validace vašich výběrů relace se provádí až po zvolení možnosti Použít změny.

Tato metoda editace relací snižuje počet dotazů generovaných během úprav, což může být významné zejména u velkých objemů dat, při použití připojení DirectQuery, u sémantických modelů a pro rychlou úpravu relací.

Podrobnosti o funkci:

Na kartě Zobrazení modelu rozbalíte panel Vlastnosti a pak jednoduše vyberete libovolnou relaci pro zobrazení všech možností relace.

Tato změna navíc zavádí také možnost úpravy více vztahů najednou. Stiskem klávesy CTRL vyberete několik vztahů a provedete změny, nebo stisknete klávesu Delete na klávesnici, abyste vybrané vztahy smazali.

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave1/power-bi/relationship-editing-properties-pane

https://learn.microsoft.com/cs-cz/power-bi/transform-model/desktop-create-and-manage-relationships

10. Spojte stávající mapové vizuály do jednoho s Azure Maps

Plánovaná dostupnost – září 2023 (obecná dostupnost)

To nejlepší ze všech mapových vizuálů je dostupné v jednom jediném vizuálu, včetně použití tvarů, bodů, stínování a více datových bodů, než nabízí současný výchozí mapový vizuál.

Podrobnosti o funkci:

Azure Maps Visual bude nyní obecně dostupný a spojí dohromady všechny ostatní existující mapové vizuály, aby usnadnil uživatelům práci při zobrazování geografických datových bodů. Vizuál bude fungovat téměř ve všech regionech a bude respektovat požadavky na umístění dat (pokud není uvedeno jinak).

Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave1/power-bi/azure-maps-ga

11. Zlepšení vestavěného analytického prostředí

Plánovaná dostupnost – září 2023 (obecná dostupnost)

Vývojový sandbox umožňuje vývojářům prozkoumat vestavěné schopnosti v Power BI a klientské rozhraní API v pohodlném prostředí bez nutnosti jakékoli konfigurace. Novinky poskytnou vývojářům v rámci sandboxu zlepšenou zkušenost s kódováním.

Přidané funkce zahrnují:

  • Vestavěný záznam: Kódové úryvky, jejichž výsledky nejsou viditelné přímo v samotném reportu (například načítání vizualizací), budou přístupné prostřednictvím zvláštního vestavěného záznamu a nejen prostřednictvím záznamu v prohlížeči.
  • Změna velikosti editoru a reportu: Uživatelé budou mít možnost upravit velikost různých komponent na stránce (editor kódu, report a záznam) pro plynulejší kódování.


Zdroj: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave1/power-bi/embedded-analytics-playground-enhancements

 

Další plánované novinky naleznete zde.

Autor: Klára Tykalová, oddělení Power BI
klara.tykalova@dolphinconsulting.cz

Mohlo by vás zajímat

Číst další

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.