Implementujeme finanční i nefinanční plánování v Power BI

v nástroji Acterys vytvoříme plánovací modely, naplníme je daty, provážeme a zabezpečíme

Mám zájem
acterys, Data science a AI, microsoft fabric

Acterys

Acterys nabízí sadu komponent pro zpětný zápis do databáze (“write-back”) v prostředí Power BI. Dále umožňuje v Power BI vytvářet komplexní aplikace pro finanční i nefinanční plánování, a to včetně jakýchkoliv jiných aplikací, které vyžadují manuální vkládání dat uživateli. Podporuje také komentování dat, tvorbu schvalovacích workflow a řadu dalších funkcí.

Delfíni v číslech

178+

počet dosažených certifikací

2

ISO certifikace (9001; 27001)

14

let na trhu

Implementace plánování v Power BI

Pomocí nástroje Acterys Modeller pro vás vytvoříme plánovací modely, provážeme je mezi sebou a nastavíme proces automatického plnění z datového skladu, nebo jiných zdrojů. Pomocí write-back vizuálů Acterysu v Power BI vyvineme plánovací reporty, přes které budou uživatelé vkládat plánované hodnoty. Nakonec nastavíme potřebná workflow a celé prostředí zabezpečíme.

Mám zájem
Implementace plánování v Power BI

Služby

Vývoj plánovacích modelů

Nastavení automatického plnění modelů daty

Vývoj reportů pro vkládání dat uživateli

Vzájemné propojení plánovacích modelů až do úrovně výsledovky

Nastavení workflow

Konfigurace zabezpečení

Vývoj reportů a dashboardů kombinujících plánovaná a reálná data

Školení, konzultace a rady při vaší práci s Power BI a Acterysem

Jak jsme pomohli našim klientům

Zautomatizovali jsme načítání dat a optimalizovali je pro reporting, vyvinuli přehledné reporty a dashboardy. Zajišťujeme podporu reportingu a nadstavbových aplikací a také vzdělávání v oblasti datové analýzy skrze BI akademii. 

případová studie

Přebudovali a zautomatizovali jsme interní reporty a dashboardy v Qlik Sense tak, aby splňovaly moderní standardy a odpovídaly aktuálním potřebám uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu datových zdrojů pro vytvoření datového skladu pro reporting v Power BI. Realizace zahrnovala analýzu prostředí acquiringu, návrh architektury dat, integraci zdrojů, čištění a transformaci dat, vývoj reportů a předání řešení. 

případová studie

Provedli jsme analýzu potřeb a realizovali mapu systémů, architekturu dat, analýzu reportů,. Také jsme zajistili školení Power BI pro uživatele i administrátory.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů, vytvořili datový sklad pro účely efektivnějšího řízení univerzity. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a zajistili proškolení všech uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad zpracovávající data pro reporting. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a proškolili uživatele tak, aby si dodané řešení mohli sami rozvíjet.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad pro reporting. Definovali jsme uživatelské potřeby a připravili návrh architektury a modelu DWH, integraci dat, transformaci v DWH, propojení s Power BI, tvorbu šablon reportů. 

případová studie

Integrovali jsme data z účetních systémů a vybudovali finanční data mart optimalizovaný pro reporting. Reporting zaměřený na různou podobu finančních výkazů jsme realizovali v prostředí Power BI.

případová studie

Integrovali jsme data z provozních systémů do datového skladu na platformě Microsoft SQL Server a zajistili automatizovaný reporting mateřské společnosti. Proškolili jsme všechny uživatele reportingu.

případová studie
Komerční banka

Pro KB jsme vytvořili řešení s Microsoft Power BI pro digitální transformaci a zlepšení self-service reportingu. Migrací reportů jsme dosáhli snadnější správy a vyšší efektivity datové analýzy.

případová studie

Integrovali jsme data z různých zdrojových systémů a vytvořili jsme reporty pro analýzu měření, řízení datových toků a datové kvality.

Zautomatizovali jsme nahrávání dat pro řízení výkonnosti distribuční sítě, vyvinuli reporty a dashboardy pro představenstvo společnosti a zajistili jejich distribuci na mobilní zařízení.

Provedli jsme analýzu požadavků uživatelů a spolupracovali při návrhu architektury BI a datového skladu. Vytvořili jsme reporty pro obchodní síť a další uživatele a zajistili jejich podporu a rozvoj.

Vyvinuli jsme reporty pro oblast plnění plánu, výroby a profitability. Poskytli jsme podporu a další rozvoj implementovaného řešení. Proškolili jsme uživatele reportů.

Implementovali jsme datamart pro sběr a čištění dat a výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) pro rozvoj distribuční sítě. Pro KPIs jsme navrhli manažerské dashboardy a reporty.

Související články

I v loňském roce naši zkušení kolegové připravili spoustu odborných článků, které se zaměřovaly na nejnovější trendy datové analýzy, a také se s námi…

2 min
Číst

Jaká je pravděpodobnost, že nový student dokončí své studium? Přečtěte si článek o projektu Virtuální univerzita, který se blíže zabývá faktory,…

2 min
Číst

Vybrané články z roku 2022, ve kterých jsme se snažili podělit o naše znalosti a zkušenosti ze světa Business Intelligence.

5 min
Číst

Efektivní práce s daty může přinášet nové podněty pro řízení vysokých škol v celé řadě oblastí, ale také zpříjemnit a zpřehlednit studentům život v různých fázích studia.

4 min
Číst

Potřebujete pomoct s implementací Acterys?

Rádi vám poradíme. Zanechte nám zprávu a kontaktní informace, v nejbližší době se vám ozveme.

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.