Nastavíme pravidelné nahrávání dat z vašich informačních systémů tak, aby byla na jednom místě

vyvineme moderní reporty a dashboardy v Power BI

Mám zájem
acterys, Data science a AI, microsoft fabric

Microsoft Fabric

Jsme Gold partnerem společnosti Microsoft pro Data analytics. Microsoft Fabric je cloudová analytická platforma, která spojuje nové a existující komponenty z Power BI, Azure Synapse a Azure Data Factory do jednoho provázaného prostředí. Nabízí tak vysoce integrovanou platformu pro přípravu, analýzu a zpracování dat včetně vizualizace a napojení na data science. Ideální platforma pro implementaci přístupů typu Data Mesh nebo Data Fabric, disponující škálovatelným výkonem a CI/CD funkcionalitou. Rádi vám pomůžeme s jeho implementací nebo s migrací stávajícího řešení.

Delfíni v číslech

178+

počet dosažených certifikací

2

ISO certifikace (9001; 27001)

14

let na trhu

Datový sklad v Microsoft Fabric

Nastavíme pravidelné nahrávání dat z vašich informačních systémů do datového skladu Fabric Warehouse, zajistíme jejich propojení, vyčištění, historizaci, srozumitelnost a optimalizaci pro reporting.

Mám zájem
Datový sklad v Microsoft Fabric

Služby

Návrh architektury datového skladu

Návrh datového modelu a způsobu extrakce dat ze zdrojových systémů

Vývoj ETL pipelines

Migrace stávajícího datového skladu do prostředí Microsoft Fabric

Podpora provozu

Lakehouse v Microsoft Fabric

Zajistíme pravidelné nahrávání strukturovaných i nestrukturovaných dat z vašich informačních systémů, senzorů, IOT zařízení a dalších interních a externích zdrojů do Fabric lakehouse tak, aby byla kdykoliv dostupná na jednom místě. Vybraná data zpřístupníme v uživatelsky optimalizované vrstvě lakehouse pro jednoduchou analýzu a reporting.

Lakehouse v Microsoft Fabric

Služby

Návrh architektury lakehouse řešení

Zajištění pravidelného nahrávání dat do lakehouse

Vyčištění dat a optimalizace pro reporting v lakehouse

Vývoj reportů a dashboardů v Power BI

V Power BI pro vás vyvineme reporty a dashboardy podle moderních pravidel datové vizualizace. Nastavíme jejich sdílení, zabezpečení a optimalizujeme je pro maximální výkon, a to i při práci s velkým množstvím dat.

Vývoj reportů a dashboardů v Power BI

Služby

Návrh optimálního licenčního modelu

Vývoj reportů a dashboardů

Nastavení zabezpečení a distribuce

Optimalizace výkonnosti

Školení a podpora uživatelů

Jak jsme pomohli našim klientům

Zautomatizovali jsme načítání dat a optimalizovali je pro reporting, vyvinuli přehledné reporty a dashboardy. Zajišťujeme podporu reportingu a nadstavbových aplikací a také vzdělávání v oblasti datové analýzy skrze BI akademii. 

případová studie

Přebudovali a zautomatizovali jsme interní reporty a dashboardy v Qlik Sense tak, aby splňovaly moderní standardy a odpovídaly aktuálním potřebám uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu datových zdrojů pro vytvoření datového skladu pro reporting v Power BI. Realizace zahrnovala analýzu prostředí acquiringu, návrh architektury dat, integraci zdrojů, čištění a transformaci dat, vývoj reportů a předání řešení. 

případová studie

Provedli jsme analýzu potřeb a realizovali mapu systémů, architekturu dat, analýzu reportů,. Také jsme zajistili školení Power BI pro uživatele i administrátory.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů, vytvořili datový sklad pro účely efektivnějšího řízení univerzity. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a zajistili proškolení všech uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad zpracovávající data pro reporting. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a proškolili uživatele tak, aby si dodané řešení mohli sami rozvíjet.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad pro reporting. Definovali jsme uživatelské potřeby a připravili návrh architektury a modelu DWH, integraci dat, transformaci v DWH, propojení s Power BI, tvorbu šablon reportů. 

případová studie

Integrovali jsme data z účetních systémů a vybudovali finanční data mart optimalizovaný pro reporting. Reporting zaměřený na různou podobu finančních výkazů jsme realizovali v prostředí Power BI.

případová studie

Integrovali jsme data z provozních systémů do datového skladu na platformě Microsoft SQL Server a zajistili automatizovaný reporting mateřské společnosti. Proškolili jsme všechny uživatele reportingu.

případová studie
Komerční banka

Pro KB jsme vytvořili řešení s Microsoft Power BI pro digitální transformaci a zlepšení self-service reportingu. Migrací reportů jsme dosáhli snadnější správy a vyšší efektivity datové analýzy.

případová studie

Integrovali jsme data z různých zdrojových systémů a vytvořili jsme reporty pro analýzu měření, řízení datových toků a datové kvality.

Zautomatizovali jsme nahrávání dat pro řízení výkonnosti distribuční sítě, vyvinuli reporty a dashboardy pro představenstvo společnosti a zajistili jejich distribuci na mobilní zařízení.

Provedli jsme analýzu požadavků uživatelů a spolupracovali při návrhu architektury BI a datového skladu. Vytvořili jsme reporty pro obchodní síť a další uživatele a zajistili jejich podporu a rozvoj.

Vyvinuli jsme reporty pro oblast plnění plánu, výroby a profitability. Poskytli jsme podporu a další rozvoj implementovaného řešení. Proškolili jsme uživatele reportů.

Implementovali jsme datamart pro sběr a čištění dat a výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) pro rozvoj distribuční sítě. Pro KPIs jsme navrhli manažerské dashboardy a reporty.

Související články

I v loňském roce naši zkušení kolegové připravili spoustu odborných článků, které se zaměřovaly na nejnovější trendy datové analýzy, a také se s námi…

2 min
Číst

Potřebujete pomoct s implementací BI v Microsoft Fabric?

Rádi vám poradíme. Zanechte nám zprávu a kontaktní informace, v nejbližší době se vám ozveme.

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.