Máme zkušenosti z řady implementací a migrací datových skladů na Microsoft Azure

pomůžeme vám s Microsoft Fabric, Databricks, Synapse, Data Factory, Azure SQL Database a dalšími nástroji

Mám zájem
acterys, Data science a AI, microsoft fabric

Microsoft Azure

Jsme Gold partnerem společnosti Microsoft pro Data analytics. Microsoft Azure je nejrozšířenější cloudovou platformou poskytující řadu integrovaných služeb pro datovou integraci a analýzu. Pro naše řešení využíváme nástroje jako Azure SQL Database, Synapse, Data Lake, Data Factory, Data Bricks, Event Hub a další. Nad těmito nástroji poskytujeme vlastní ETL framework pro maximální automatizaci vývoje a provozu. Rádi vám pomůžeme s jeho implementací.

Delfíni v číslech

178+

počet dosažených certifikací

2

ISO certifikace (9001; 27001)

14

let na trhu

Datový sklad v Microsoft Azure

Nastavíme pravidelné nahrávání dat z vašich informačních systémů do datového skladu v Azure SQL Database nebo Synapse, zajistíme jejich propojení, vyčištění, historizaci, srozumitelnost a optimalizaci pro reporting. 

Mám zájem
Datový sklad v Microsoft Azure

Služby

Návrh architektury datového skladu

Návrh datového modelu a způsobu extrakce dat ze zdrojových systémů

Vývoj ETL procedur v Data Factory nebo jiných nástrojích

Migrace stávajícího datového skladu do prostředí Azure

Podpora provozu

Data lake a lake house v Microsoft Azure

Zajistíme pravidelné nahrávání strukturovaných i nestrukturovaných dat z vašich informačních systémů, senzorů, IOT zařízení a dalších interních a externích zdrojů do data lake tak, aby byla kdykoliv dostupná na jednom místě. Vybraná data zpřístupníme v uživatelsky optimalizované vrstvě lake house pro jednoduchou analýzu a reporting.

Data lake a lake house v Microsoft Azure

Služby

Návrh architektury data lake / lake house

Zajištění pravidelného nahrávání dat do data lake

Vyčištění dat a optimalizace pro reporting v lake house

Dolphin ETL Framework

Nad nástroji Microsoft Azure vám poskytneme náš dolphin ETL Framework – soubor metodik a technologií, které dohromady vytvářejí platformu pro automatizaci vývoje a správy datového skladu podle moderních DevOps pravidel.

Dolphin ETL Framework

Hlavní výhody

Automatizované generování ETL procedur z metadat včetně historizace

Maximalizace efektivity vývoje

Verzování kódu

Jednoduchá migrace mezi vývojovým, testovacím a produkčním prostředím

Automatizovaný audit načítacích procedur

Jak jsme pomohli našim klientům

Zautomatizovali jsme načítání dat a optimalizovali je pro reporting, vyvinuli přehledné reporty a dashboardy. Zajišťujeme podporu reportingu a nadstavbových aplikací a také vzdělávání v oblasti datové analýzy skrze BI akademii. 

případová studie

Přebudovali a zautomatizovali jsme interní reporty a dashboardy v Qlik Sense tak, aby splňovaly moderní standardy a odpovídaly aktuálním potřebám uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu datových zdrojů pro vytvoření datového skladu pro reporting v Power BI. Realizace zahrnovala analýzu prostředí acquiringu, návrh architektury dat, integraci zdrojů, čištění a transformaci dat, vývoj reportů a předání řešení. 

případová studie

Provedli jsme analýzu potřeb a realizovali mapu systémů, architekturu dat, analýzu reportů,. Také jsme zajistili školení Power BI pro uživatele i administrátory.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů, vytvořili datový sklad pro účely efektivnějšího řízení univerzity. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a zajistili proškolení všech uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad zpracovávající data pro reporting. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a proškolili uživatele tak, aby si dodané řešení mohli sami rozvíjet.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad pro reporting. Definovali jsme uživatelské potřeby a připravili návrh architektury a modelu DWH, integraci dat, transformaci v DWH, propojení s Power BI, tvorbu šablon reportů. 

případová studie

Integrovali jsme data z účetních systémů a vybudovali finanční data mart optimalizovaný pro reporting. Reporting zaměřený na různou podobu finančních výkazů jsme realizovali v prostředí Power BI.

případová studie

Integrovali jsme data z provozních systémů do datového skladu na platformě Microsoft SQL Server a zajistili automatizovaný reporting mateřské společnosti. Proškolili jsme všechny uživatele reportingu.

případová studie
Komerční banka

Pro KB jsme vytvořili řešení s Microsoft Power BI pro digitální transformaci a zlepšení self-service reportingu. Migrací reportů jsme dosáhli snadnější správy a vyšší efektivity datové analýzy.

případová studie

Integrovali jsme data z různých zdrojových systémů a vytvořili jsme reporty pro analýzu měření, řízení datových toků a datové kvality.

Zautomatizovali jsme nahrávání dat pro řízení výkonnosti distribuční sítě, vyvinuli reporty a dashboardy pro představenstvo společnosti a zajistili jejich distribuci na mobilní zařízení.

Provedli jsme analýzu požadavků uživatelů a spolupracovali při návrhu architektury BI a datového skladu. Vytvořili jsme reporty pro obchodní síť a další uživatele a zajistili jejich podporu a rozvoj.

Vyvinuli jsme reporty pro oblast plnění plánu, výroby a profitability. Poskytli jsme podporu a další rozvoj implementovaného řešení. Proškolili jsme uživatele reportů.

Implementovali jsme datamart pro sběr a čištění dat a výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) pro rozvoj distribuční sítě. Pro KPIs jsme navrhli manažerské dashboardy a reporty.

Související články

I v loňském roce naši zkušení kolegové připravili spoustu odborných článků, které se zaměřovaly na nejnovější trendy datové analýzy, a také se s námi…

2 min
Číst

Jaká je pravděpodobnost, že nový student dokončí své studium? Přečtěte si článek o projektu Virtuální univerzita, který se blíže zabývá faktory,…

2 min
Číst

Vybrané články z roku 2022, ve kterých jsme se snažili podělit o naše znalosti a zkušenosti ze světa Business Intelligence.

5 min
Číst

Efektivní práce s daty může přinášet nové podněty pro řízení vysokých škol v celé řadě oblastí, ale také zpříjemnit a zpřehlednit studentům život v různých fázích studia.

4 min
Číst
Michal Machata, poradenství a konzultace

Potřebujete pomoct s implementací BI v Microsoft Azure?

Rádi vám poradíme. Zanechte nám zprávu a kontaktní informace, v nejbližší době se vám ozveme.

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.