Sjednocení dat na jednom místě a jejich automatické zpracování pro vizualizaci a reporting

acterys, Data science a AI, microsoft fabric

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice má sedm fakult, na kterých studuje na 7000 tisíc vysokoškoláků. Nabízí vzdělání bakalářské, magisterské a doktorské studium a výběr ze 150 studijních oborů a specializací v oblasti přírodních, technických, společenských i ekonomických věd, uměleckých a zdravotnických oborů. Univerzita se dlouhodobě řadí do první desítky dle nejcitovanějších prací mezi českými vysokými školami. 

Požadavek zákazníka 

Univerzita Pardubice si kladla za cíl zjednodušit a zvýšit podíl rozhodování prováděného na základě dat, včetně automatizace vytváření výkazů pro MŠMT a výročních zpráv. Původní data byla vedena v různých systémech, výstupy zaznamenávány manuálně především pomocí Excelových souborů, kdy tento stav vedl k zvýšenému riziku chybovosti, nekonzistence a náročnosti práce s daty. 

Hlavním požadavkem bylo sjednocení dat na jednom místě a jejich automatické zpracování pro následnou vizualizaci a reporting včetně tvorby podkladu pro výkaznictví nadřízené organizaci. 

Řešení 

Pro splnění požadavku byla provedena analýza zdrojových systémů na základě které jsme vytvořili datový sklad, který zpracovává data pro reporting a výkaznictví: 

 

  • Analýza a definice potřeb všech uživatelů + zmapování univerzitních procesů; 
  • návrh architektury a vytvoření modelu DWH 
  • integrace dat ze zdrojových systémů; 
  • transformace a nápočet dat v DWH 
  • napojení připraveného datového zdroje na reportingovou platformu MS Power BI; 
  • příprava šablon reportů včetně zanesení specifik pro výkazování MŠMT; 
  • sdílení reportů definovaným uživatelům včetně nastavení uživatelských práv; 
  • proškolení uživatelů a následné předání vytvořeného řešení do jejich vlastní správy. 

Přínosy 

Výrazné zjednodušení práce, snížení rizika chybovosti, jednotný pohled na všechna aktuální i historická data, souhrnný a přehledný podklad pro řízení univerzity a strategického plánování, automatizace výkaznictví pro nadřízenou organizaci. 

Použité technologie 

Datový sklad je postavený pomocí delfíního ETL Frameworku na cloudové platformě Microsoft Azure a především využívá komponenty Azure SQL Server a Data Factory. Systém reportingu byl implementován v prostředí Power BI. 

Petra Prochazkova

Rádi vám představíme naše řešení pro správu univerzitních dat

a pomůže vám i s jejich nasazením.

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.