Migrace reportů

Komerční banka, a.s.

Komerční banka je jednou z nejvýznamnějších a nejstarších bank v České republice. Má dlouholetou tradici v poskytování finančních služeb a velmi silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví. Skupina KB zaměstnává přibližně 7 500 zaměstnanců a počet jejích klientů přesahuje 2 miliony. Tomu odpovídá i rozsáhlá síť poboček a bankomatů po celé zemi, což umožňuje snadný přístup k finančním službám pro širokou veřejnost. Komerční banka je členem skupiny Société Générale. Banka se výrazně angažuje v oblasti společenské odpovědnosti a podporuje mnoho charitativních projektů a aktivit.

Komerční banka

Požadavek zákazníka

Komerční banka prochází digitální transformací. Aby na své cestě s cílem stát se novou digitální bankou uspěla, využívá moderní technologie a analytické nástroje ke sběru, ukládání, analýze a využití dat pro řízení svých procesů.

Komplexní analytická řešení jsou nyní implementována ve více nástrojích (IBM Cognos, SAP BusinessObjects), což komplikuje využití a správu dat. S ohledem na potřebu self-service reportingu, moderní trendy v oblasti business intelligence a další faktory, došlo k výběru nové reportingové platformy – a to Microsoft Power BI.

Aby migrace na novou platformu mohla být úspěšně zahájena, byla poptána pomoc s nastavením governance v prostředí Power BI, nastavením vývojových standardů, šablon, tvorbou manuálů, analýzou vzorku reportů k migraci a ověření migrovatelnosti komplexních řešení a specifických funkcionalit.

Řešení

Realizace požadavků byla rozdělena do následujících projektů:

1. Konzultace a podpora v oblasti Power BI governance

Cílem projektu bylo upravit stávající governance Power BI a související procesy, aby bylo možné postoupit k daleko masivnějšímu využití platformy, přičemž byl kladen důraz na:

 • Úpravy v nastavení
 • Systematizaci názvosloví všech objektů.
 • Nastavení postupů pro použití AAD skupin i dat z AAD pro RLS.
 • Umožnění automatizace některých procesů.
 • Monitoring a správu celé platformy.
 • Použití externích nástrojů pro Power BI.
 • Vytvoření šablon pro běžné i stránkované reporty.
2. Migrace stávajících BusinessObjects reportů

Projekt se zaměřoval na tyto oblasti:

 • Pomoc s přípravou mockupů reportů, jejich migrací a testováním.
 • Tvorbu a vývoj stránkovaných reportů s optimalizací pro tisk nebo generování PDF.
 • Rozvoj interní knowledge base – školení uživatelů.
 • Přípravu manuálu pro tvorbu reportů.
3. PoC migrace stávajících Cognos reportů do Power BI

Cílem projektu byla analýza s jasným popisem migrovatelnosti vybraných reportů a jejich funkcionalit.

Realizace pokrývala následující oblasti:

 • Analýzu současných reportů.
 • Analýzu a zvolení vhodných nástrojů pro převod jednotlivých funkcionalit.
 • Návrh řešení a postupu k převodu potřebných funkcionalit současných Cognos reportů do prostředí Power BI.
 • Převod prioritních reportů do prostředí Power BI včetně převodu funkcionalit původního reportingu.
 • Prověření možnosti nahrazení Analysis studia nativní funkcionalitou Power BI.
 • Návrh řešení komplexních row-level security pravidel i nad rámec stávajících reportů pro zjednodušení správy.
 • Dokumentace k migraci jednotlivých funkcionalit.

Přínosy

Konzultace a podpora v oblasti Power BI governance pomohla nastavit Power BI prostředí a systém správy tak, aby byly dlouhodobě udržitelné, bezpečné, monitorovatelné, připravené na masivní využití self-service a byly v souladu s doporučeními a standardy.

Během migrace sady BusinessObjects reportů byl kromě migrace samé vytvořen i manuál pro tvorbu reportů a proškolení uživatelů reportů.

Při migraci Cognos reportů se podařilo demonstrovat plnohodnotné nahrazení funkcionalit na platformě Power BI, vysvětlit rozdíly a specifika nové platformy, aby bylo možné efektivně navrhnout a realizovat navazující migrace reportů. V rámci celého projektu PoC byly prezentovány nativní funkcionality Power BI, které přinesou uživatelům řadu benefitů a zvýší komfort práce s daty. Při realizaci byly zohledněny možnosti nového nástroje, aby se maximálně využil jeho potenciál a uživatelé nebyli připraveni o širokou škálu spolehlivých funkcionalit, které platforma nabízí. Za důležitý přínos rovněž považujeme vytvoření seznamu souvisejících doporučení a prerekvizit, které je vhodné vyřešit před zahájením migrace.

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.