Tvorba a rozvoj datového skladu, datové integrace

případové studie

AKKODIS CZ

Společnost AKKODIS CZ, člen skupiny ADECCO GROUP, patří mezi přední poskytovatele vývojových a poradenských služeb pro automobilový, železniční či letecký průmysl. Specializuje se především na vývoj, testování a zavádění výroby moderních dopravních prostředků, pohonných agregátů a převodovek, řídících systémů i softwarových řešení. Svým zákazníkům poskytuje vše od tvorby skic přes koncepty, konstrukci, výpočty, elektriku, elektroniku atestování až po prototypovou výrobu. 

Požadavek zákazníka 

Pro potřeby reportingu skupiny (dříve AKKA Technologies), a současně i pro účely controllingu a případně i managementu, byla požadována implementace datového skladu. Předmětem datové integrace byly zejména docházkové systémy, HR systém, účetnictví a související číselníky. Cílem řešení byla možnost propojení dat napříč systémy a umožnit automatizovaně generovat přesně definované datové výstupy dle standardů definovaných skupinou. Kromě tohoto hlavního účelu měl datový sklad sloužit jako zdroj pro další datové integrace a pro oblasti reportingu, které však nebyly součástí projektu. Zákazník by měl být schopen převzít správu nad řešením včetně možnosti implementace dalších změn a rozšíření dle jeho kapacit. 

Po dokončení projektu byly vyžádány další související aktivity:

 • pomoc a podpora při migraci na SQL Server 2016; 
 • koordinace aktivit při migraci na nové firemní systémy (ERP, HR, účetnictví); 
 • kontinuální přepojení zdrojových dat při přechodu na nové firemní systémy; 
 • zavedení systému pro správu číselníků (Master Data Services); 
 • konzultace při návrhu integrační vrstvy mezi systémy. 

Řešení 

Při návrhu datového skladu byl zvolen koncept dimenzionálního modelování. Tabulky byly navrženy tak, aby umožňovaly uchovávat historické změny pomocí metody SCD-2. Propojení mezi daty napříč systémy bylo nutné realizovat prostřednictvím vazebních tabulek. Pro jejich správu byl zprovozněn systém pro správu číselníků (Master Data Services) a data z této služby byla rovněž integrována do datových transformací.  

Nad datovým modelem vznikla sada pohledů, která dle zadání splňovala kritéria pro datové výstupy směrem k mateřské společnosti. 

Datový sklad mimo jiné slouží jako zdroj dat pro reporting (Excel, Power BI), který si zákazník realizuje vlastními silami. 

V rámci navazující spolupráce došlo také k realizaci návrhu integrační vrstvy, která zpřístupňuje data dalším systémům, zaznamenává průběh integrace a řeší další související úlohy. 

Realizace obsahovala následující oblasti:

 • návrh architektury řešení;
 • integrace dat ze zdrojových systémů; 
 • transformace a nápočty dat do DWH; 
 • zaškolení administrátora / správce řešení; 
 • podpora a implementace změn při migraci systémů; 
 • podpora a pomoc při upgrade na MS SQL Server 2016; 
 • průběžné implementace změn a navazující integrace dat. 

Přínosy 

Řešení splnilo požadavky mateřské společnosti na pravidelné zasílání výkazů a reportů v definované struktuře. Automatické zpracování na denní bázi přineslo úsporu času s manuální přípravou takových reportů a eliminovalo potřebu ruční opakující se práce, což snížilo riziko chybovosti. Historizace dat umožňuje možnost kontroly vývoje stavu v minulosti a přináší další možnost kontroly, jak jsou systémy využívány. 

Použité technologie 

Datový sklad je postavený na databázi Microsoft SQL Server provozovanou on-premise, Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) bylo využito jako ETL nástroj pro integraci dat. Pro správu číselníků byla navržena, demonstrována a integrována služba SQL Server Master Data Services (MDS). 

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.