Trendy a budoucnost Business Intelligence

Jaké jsou dnes trendy v Business Intelligence a kam BI směřuje v nejbližších letech?

Business Intelligence už není jen doména velkých korporací, postupně se dostává i do menších firem a pomáhá firmám ve vyhodnocení obchodních výsledků, efektivnosti, plánování strategie a obchodních cílů. Jaké jsou tedy dnes trendy v BI a kam BI směřuje v nejbližších letech?

Přesun BI do cloudu

Budoucnost podnikání je v cloudu. Do cloudu se postupně přesouvají celé infrastruktury firem včetně BI. Podniky potřebují propojenou cloudovou strategii, která zajistí snížení rizika a vysokou flexibilitu. V posledních letech je důkazem tohoto trendu i pomalý přesun velkých korporací do cloudu, což bylo dříve z důvodů bezpečnosti nebo nedůvěry v cloud nemyslitelné. Dnes díky velmi kvalitním cloudovým službám můžeme postavit v cloudu celé řešení BI zahrnující všechny prvky jako jsou zdroje dat, modely, analytika, úložiště dat a výpočetní výkon. V důsledku celosvětového trendu práce na dálku se tento trend ještě více zrychlil. Cloudové BI umožňuje přístup k aplikacím a datům odkudkoli a kdykoli. Aplikace Software-as-a-Service (SaaS) jsou stále populárnější a lze k nim přistupovat prostřednictvím libovolného webového prohlížeče, což umožňuje přístup k datům, přehledům a odpovědím kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení. Flexibilita řešení v cloudu zase umožňuje velmi rychle rozšiřovat BI řešení horizontálně i vertikálně. Horizontálně například rychlým přidáním nové oblasti dat a vertikálně rychlým navýšením výkonu při zpracování dat.

Self-service BI

Self-service BI můžeme chápat jako BI řešení, který si tvoří sám uživatel. Zatímco dříve jsme byli s celým BI řešením odkázáni na IT, dnes můžeme alespoň část BI delegovat na samotné uživatele. Například část, kdy si uživatel v reportingovém nástroji tvoří vizualizace z předem připravených dat. Tím to ale nekončí. Dnes máme uživatele, kteří jsou schopni sami připravit individuální data pro reporting a tato data pak kombinovat s předem připravenými daty a společně je analyzovat. Snaha o self-service reporting byla v oblasti BI vždy. V posledních letech tomu hodně napomáhají dostupnější moderní reportingové nástroje, které už počítají se self-service reportingem nebo jsou dokonce na self-service reporting primárně určené. Není to jenom o funkčnosti, ale i o uživatelské přívětivosti těchto systémů. Poslední léta je skok v této oblasti velký a bude se dále rozvíjet.

Sociální média a kolaborace

Budoucí trendy BI budou více zahrnovat sociální aspekt. Obchodní statistiky budou užitečné jen do té míry, jaká bude naše schopnost je rychle sdílet a jednat podle nich. Mnohé moderní BI systémy už mají integrovanou alespoň základní funkcionalitu sdílení a týmové spolupráce. Další velký rozvoj můžeme brzy očekávat. Budoucí systémy BI budou mít funkce podobné těm, které najdeme na sociálních sítích, jako jsou příběhy, tagování, poznámky, okamžitá upozornění a sdílení přehledů a vizualizací dat s kýmkoli na jakémkoli zařízení v rámci organizace. Tento aspekt systémů BI podpoří spolupráci a povzbudí běžné uživatele k přijetí analytických technologií. Čím více firemních uživatelů bude skutečně využívat analytické technologie a rozumět jejich výstupům, tím lepší budou obchodní rozhodnutí.

Integrace systémů

Rozvoj IT jde v poslední dekádě raketově kupředu. Nových systémů a IT služeb je jako hub po dešti a tím vzniká i potřeba tyto systémy integrovat do řešení BI. Integrace dat do BI je jeden směr, ale do budoucna se předpokládá oboustranná integrace, tedy i integrace BI systémů směrem ven. Očekává se, že BI software bude více začleněn do dobře zavedených firemních pracovních postupů. Mnoho dodavatelů již pracuje na této zvýšené integraci s API rozhraními, která umožňují analýzu dat v rámci systémů třetích stran. Úplně jednoduše řečeno, vaše BI analýzy si jednoduše přidáte například do ERP systému nebo do systému pro vyhodnocení docházky.

Rozšířená analytika

Rozšířená analytika je klíčovou součástí budoucnosti dat. Jde o převratný trend, který využívá automatizaci, strojové učení, umělou inteligenci a zásadně mění způsob, jakým budou data připravována. Úlohy prováděné lidmi jako jsou procesy čištění dat a integrace dat z různých zdrojů, budou častěji přebírat komponenty AI. Data budou připravována podle toho, jak lidé data zkoumají a jak je analyzují v BI. V budoucnu tyto techniky rozšířené analytiky automaticky vygenerují 75 procent datových příběhů. Datové příběhy budou nejrozšířenějším způsobem využívání datových analýz. Podle společnosti Gartner umožní řešení rozšířené analytiky i netechnickým lidem vytvářet sofistikované modely analýzy dat a rychle z nich čerpat hlubší poznatky. Rozšířená analytika také zjednoduší a zrychlí mnoho aspektů datové vědy jako je vývoj modelů strojového učení a umělé inteligence a usnadní jejich management.

Natural Language Processing (NLP)

Nástroje BI budou v budoucnu vypadat jako chat s virtuálním asistentem. Inteligentní analytické systémy BI poskytnou konverzační přístup ke všem firemním datům. Cílem bude transformovat čísla a data do příběhů, v jazyce, kterému rozumí každý, aby kdokoli v obchodní hierarchii mohl činit lepší obchodní rozhodnutí. Takový nástroj vás provede vašimi daty, vysvětlí závěry a pomůže vám získat  lepší přehled. Automatická upozornění vás okamžitě informují o jakýchkoli změnách dříve, než se na ně zeptáte, takže můžete na tyto změny reagovat v reálném čase. Praxe pasivního přijímání informací je známá jako datová proaktivita. Nutno říci, že velký nástup NLP se očekává hlavně pro anglický jazyk. Na NLP v našem rodném jazyce si budeme muset ještě chvíli počkat.

Závěr

Prostředí BI se neustále a rychle vyvíjí. Budoucí trendy BI jsou součástí rychle se vyvíjejícího modelu, který je nezbytný pro rozvoj moderních podniků. BI bude pravděpodobně mnohem více automatizované a více využívané. Shánění relevantních informací již nebudou mít za úkol pouze specialisté. Každý člen organizace bude moci aplikovat analytiku na jakékoli obchodní rozhodnutí a činit rozhodnutí na základě dat. Prostředí BI již nebude něčím odděleným od řady obchodních systémů, naopak BI a pokročilá analytika budou do těchto systémů plně integrovány. Úspěch organizace bude záviset na větším přijetí těchto technologií běžným uživatelem.

Autor: Michal Machata, BI solution architekt

Mohlo by vás zajímat

Číst další

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.