Kompletní přebudování interního reportingového řešení

acterys, Data science a AI, microsoft fabric

Sandoz

Společnost Sandoz je divizí Novartis Group a globální leaderem v oboru generických farmaceutik a biologicky podobných léčiv. 

Požadavek zákazníka

Kromě globálně poskytovaného Business Intelligence řešení, kterým Sandoz naplňuje základní reportingové potřeby, bylo nutné vybudovat také reporting lokálního charakteru pro uspokojení české legislativy a specifických požadavků místní pobočky. Data o prodejích, skladových zásobách, plnění plánu jednotlivých reprezentantů, marketingových kampaních a dalších oblastech byla získávána z nejrůznějších externích i interních datových zdrojů a poté ručně zpracovávána primárně v Microsoft Excel. Tento proces se za pomoci interních zaměstnanců podařilo do určité míry automatizovat, ale řešení nebylo dotažené do konce a z dlouhodobého hlediska nebylo udržitelné, protože nesplňovalo základní vývojové postupy a standardy. Existující proces byl z pohledu pracnosti a náchylnosti k chybám stále značně neefektivní. Hlavním požadavkem proto byla úprava existujícího lokálního řešení, jeho rozšíření podle aktuálních potřeb a zajištění automatizovaného reportingu, který bude z dlouhodobého hlediska udržitelný. 

Řešení 

V první fázi projektu bylo rozhodnuto o přebudování interního reportingového řešení tak, aby splňovalo běžné standardy a nejlepší praktiky v oboru, nebude chybové a bude co nejvíce automatizované. Během této faze bylo provedeno: 

  • Analýza stávajícího reportingového řešení; 
  • analýza informačních potřeb všech uživatelů; 
  • vybudování architektury pro reportingové řešení podporující udržitelnost řešení; 
  • vybudování automatizované řešení pro nahrávání dat ze zdrojových systémů; 
  • vývoj potřebných transformací dat pro zvýšení datové kvality; 
  • úprava stávajících dashboardů a doplnění o další informace; 
  • vývoj nových dashboardů na základě potřeb uživatelů; 
  • nastavení harmonogramu pro reload dashboardů; 
  • nastavení práv pro jednotlivé uživatele; 
  • uplatnění nejlepších praktik v oboru. 

Přínosy

Za největší přínos provedených prací zákazník považuje automatizaci reportingové platformy, eliminaci chyb lidského faktoru, rychlost poskytování dat a snížení vytížení pracovníků pro potřeby pravidelného reportingu. Ušetřený čas pracovníků bylo možné věnovat dalším aktivitám pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. 

Použité technologie

Systém lokálního reportingu byl implementován v prostředí Qlik Sense. Veškeré datové operace, sehrávání dat ze zdrojových systémů, aktualizace a vývoj reportů/dashboardů byly provedeny pomocí nativních funkcionalit tohoto nástroje. 

Pokud se chcete dozvědět více o optimalizování a automatizaci reportingu,

neváhejte a kontaktujte nás.

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.