Vytvoření datového skladu pro účely efektivnějšího řízení Univerzity

acterys, Data science a AI, microsoft fabric

Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita v Praze je předním vzdělávacím a výzkumným centrem v oblastech lesnictví, životního prostředí, agrárního sektoru, udržitelnosti přírodních zdrojů, managementu a informatiky, techniky a regionálního rozvoje.

Požadavky zákazníka

Česká zemědělská univerzita v Praze si kladla za cíl vytvoření datového skladu a systému reportingu za účelem sledování dat studijní agendy, ekonomické a personální agendy a vědy a výzkumu. Původně byla data dostupná pouze v primárních systémech a jakákoliv analýza byla závislá na manuálních exportech z těchto systémů převážně do excelových souborů. Nebyla zde možnost propojovat data napříč systémy a tento stav také vedl k zvýšenému riziku chybovosti, nekonzistence a náročnosti práce s daty.

Hlavním požadavkem bylo sjednocení dat na jednom místě a jejich automatické zpracování pro následnou vizualizaci a reporting včetně tvorby podkladu pro výkaznictví nadřízené organizaci.

Řešení

Pro splnění požadavku byla provedena analýza zdrojových systémů na základě, kterém jsme vytvořili datový sklad, který zpracovává data pro reporting a výkaznictví:

  • Analýza a definice potřeb všech uživatelů + zmapování univerzitních procesů;
  • návrh architektury a vytvoření modelu DWH;
  • integrace dat ze zdrojových systémů;
  • transformace a nápočet dat v DWH;
  • napojení připraveného datového zdroje na reportingovou platformu MS Power BI;
  • příprava šablon reportů včetně zanesení specifik pro vykazování MŠMT;
  • sdílení reportů definovaným uživatelům včetně nastavení uživatelských práv;
  • proškolení uživatelů a následné předání vytvořeného řešení do jejich vlastní správy.

Přínosy

Kvalitní datový sklad a reporting umožnil zautomatizovat některé procesy, výrazně snížil riziko chybovosti a náklady na pořizování dat. Vedení univerzity dostalo k dispozici aktuální i historická data zpracovaná do přehledných reportů, na jejímž základě může vydávat strategická rozhodnutí.

Mezi další přínosy patří uvolnění personálních zdrojů a umožnění dalšího rozvoje zaměstnanců směrem k moderním technologiím. Snadná dostupnost dat umožňuje tvorbu nových analýz do budoucna s potenciálem rozšíření datového skladu o další datové zdroje.

Použité technologie

Datový sklad je postavený pomocí delfíního ETL Frameworku na cloudové platformě Microsoft Azure a především využívá komponenty Azure SQL Server a Data Factory. Systém reportingu byl implementován v prostředí Power BI s využitím Power Apps.

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.