Vytvoření finančního data martu a reportingu

Global Payments

Global Payments Europe (GPE) patří do nadnárodní skupiny, která je jedním ze světových lídrů v oblasti akceptace platebních karet. Svým klientům v řadě zemí Evropy a Asie nabízí technologie pro vydávání a akceptaci platebních karet spolu se službami k zajištění jejich provozu. 

Global Payments

Požadavek zákazníka 

Finanční a controllingové oddělení GPE požádalo o pomoc s modernizací finančního reportingu, který byl do té doby tvořen manuálně na základě exportu dat z více účetních systémů. Hlavním požadavkem bylo připravit data pro finanční reporting, vytvořit klíčové finanční reporty a dále připravit data i pro pozdější self-service reporting. 

V oblasti dat šlo především o vytvoření vhodného datového modelu, konsolidaci dat z více účetních systémů (zemí/trhů), vyčištění dat, přepočtení dat na jednotnou měnu, propojení s vlastními číselníky, finančními plány (budgety), odhadovanými hodnotami (forecasty) a s dalšími manuálními vstupy. Jedním z požadavků na manuální vstupy byla možnost vložit několik verzí plánu pro konkrétní účetní období a možnost jejich porovnání v rámci reportů. Dále byla požadována konfigurace dynamického zabezpečení s ohledem na přihlášeného uživatele, jeho roli a zodpovědnost za určitá nákladová střediska. Specifickým požadavkem zákazníka byla near-to-real-time dostupnost dat. Důvodem tohoto požadavku bylo okamžité promítnutí zaúčtovaných změn ve výsledných reportech, zejména v období účetních závěrek.  

V oblasti reportingu šlo o vytvoření různých obdob výkazu zisku a ztrát s řadou dodatečných pohledů a filtrů. Smyslem těchto reportů bylo mimo jiné srovnávání plánu oproti skutečnosti, srovnání více verzí plánu a včasné vizuální upozornění na podstatnější odchylky. U reportů byla požadována funkce drill-down – tedy možnost rozpadu z agregovaných dat výsledovky až na úroveň jednotlivých pohybů. Dále bylo požadováno, aby řešení umožňovalo komentovat jak agregované, tak i detailní řádky ve výsledných reportech, a rovněž umožňovalo nahrávat již zmíněné manuální vstupy.  Zákazník také chtěl, aby byl celý projekt vyřešen v součinnosti s interním týmem.

Řešení 

Řešení proběhlo v několika na sebe navazujících krocích: 

 • detailní analýza zdrojových účetních systémů v součinnosti s dodavatelem účetního systému;  
 • vytvoření architektonického návrhu řešení; 
 • obhájení architektonického návrhu s interním týmem architektury a IT bezpečností; 
 • vytvoření finančního data martu; 
 • vytvoření procesů zpracování dat; 
 • vytvoření orchestrace procesů; 
 • vytvoření vrstvy pro přístup k datům; 
 • napojení dat na reportingovou vrstvu; 
 • vytvoření reportů; 
 • customizace reportů dle požadavků zákazníka; 
 • proškolení uživatelů v základních funkcionalitách nástroje; 
 • předání díla. 

Přínosy 

Hlavním přínosem je významná úspora času finančního oddělení při tvorbě reportů a značné zjednodušení situace při účetních závěrkách. Zároveň se umožnilo bezpečné sdílení reportů širšímu okruhu uživatelů a celá oblast se výrazně zpřehlednila. Řešení navíc motivovalo ke zpracování dalších oblastí podobným způsobem. Byl také dodán monitoring report, díky kterému zákazník získal kompletní přehled o procesech v databázi, což výrazně napomáhá s údržbou a administrací celého řešení. 

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.