Poradíme vám s modernizací Business Intelligence architektury,

pomůžeme migrovat do cloudu, vybrat vhodné nástroje a nastavit procesy a metodiky

Mám zájem
služby

Delfíni v číslech

14

let na trhu

39

spokojených klientů

178+

počet dosažených certifikací

Poradenství a konzultace

Pomůžeme vám zvolit optimální architekturu vašeho Business Intelligence řešení. Poradíme, zda se pro vás hodí datový sklad, data lake, lake house nebo data hub. Představíme vám dostupné technologie, abyste nešlápli vedle. Zrevidujeme vaše stávající řešení a rádi se s vámi podělíme o naše znalosti a zkušenosti.

Návrh Business Intelligence architektury

Návrh Business Intelligence architektury

Poradíme vám, které z moderních konceptů pro ukládání, analýzu a vizualizaci dat zvolit, abyste s nejnižšími náklady získali maximální hodnotu. Navrhneme, zda a jak řešení budovat v cloudu nebo on-premise, s denním nebo real-time zpracováním. Doporučíme optimální vývojové postupy, datový model, nástroje, procesy.

Audit Business Intelligence prostředí

Audit Business Intelligence prostředí

Zhodnotíme stav vašeho stávajícího datového skladu, modelu, používaných nástrojů, zabezpečení i vývojových postupů. Vyhodnotíme spokojenost uživatelů a využívanost reportů. Poradíme vám, jak řešení zlepšit a navrhneme strategii jeho modernizace a dalšího rozvoje.

Strategie migrace do cloudu

Strategie migrace do cloudu

Pomůžeme vám vyhodnotit přínosy, rizika a náklady migrace jednotlivých komponent Business Intelligence řešení do cloudu. Představíme vám dostupné platformy, nástroje, jejich kombinace, výhody a nevýhody, přístupy k zabezpečení. Podělíme se o praktické zkušenosti, navrhneme strategii a migrační plán.

Výběr Business Intelligence nástrojů

Výběr Business Intelligence nástrojů

Srovnáme vám výhody a nevýhody jednotlivých platforem pro ukládání dat, přístupů a nástrojů pro integraci dat, produktů pro reporting a analýzu. Zprostředkujeme nezávislé sdílení praktických zkušeností s nástroji od našich stávajících klientů. Pomůžeme vám vypsat výběrové řízení a dosáhnout nejlepších možných cen.

Nastavení procesů a metodik

Nastavení procesů a metodik

Pomůžeme vám popsat a nastavit procesy pro rozvoj a provoz Business Intelligence prostředí, DevOps metodiky, data governance, řízení datové kvality, budování datové komunity, vzdělávání zaměstnanců. Nastavíme s vámi postupy pro audit prostředí, měření jeho fungování a předcházení problémům.

Mám zájem

Jak jsme pomohli našim klientům

Zautomatizovali jsme načítání dat a optimalizovali je pro reporting, vyvinuli přehledné reporty a dashboardy. Zajišťujeme podporu reportingu a nadstavbových aplikací a také vzdělávání v oblasti datové analýzy skrze BI akademii. 

případová studie

Přebudovali a zautomatizovali jsme interní reporty a dashboardy v Qlik Sense tak, aby splňovaly moderní standardy a odpovídaly aktuálním potřebám uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu datových zdrojů pro vytvoření datového skladu pro reporting v Power BI. Realizace zahrnovala analýzu prostředí acquiringu, návrh architektury dat, integraci zdrojů, čištění a transformaci dat, vývoj reportů a předání řešení. 

případová studie

Provedli jsme analýzu potřeb a realizovali mapu systémů, architekturu dat, analýzu reportů,. Také jsme zajistili školení Power BI pro uživatele i administrátory.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů, vytvořili datový sklad pro účely efektivnějšího řízení univerzity. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a zajistili proškolení všech uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad zpracovávající data pro reporting. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a proškolili uživatele tak, aby si dodané řešení mohli sami rozvíjet.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad pro reporting. Definovali jsme uživatelské potřeby a připravili návrh architektury a modelu DWH, integraci dat, transformaci v DWH, propojení s Power BI, tvorbu šablon reportů. 

případová studie

Integrovali jsme data z účetních systémů a vybudovali finanční data mart optimalizovaný pro reporting. Reporting zaměřený na různou podobu finančních výkazů jsme realizovali v prostředí Power BI.

případová studie

Integrovali jsme data z provozních systémů do datového skladu na platformě Microsoft SQL Server a zajistili automatizovaný reporting mateřské společnosti. Proškolili jsme všechny uživatele reportingu.

případová studie
Komerční banka

Pro KB jsme vytvořili řešení s Microsoft Power BI pro digitální transformaci a zlepšení self-service reportingu. Migrací reportů jsme dosáhli snadnější správy a vyšší efektivity datové analýzy.

případová studie

Integrovali jsme data z různých zdrojových systémů a vytvořili jsme reporty pro analýzu měření, řízení datových toků a datové kvality.

Zautomatizovali jsme nahrávání dat pro řízení výkonnosti distribuční sítě, vyvinuli reporty a dashboardy pro představenstvo společnosti a zajistili jejich distribuci na mobilní zařízení.

Provedli jsme analýzu požadavků uživatelů a spolupracovali při návrhu architektury BI a datového skladu. Vytvořili jsme reporty pro obchodní síť a další uživatele a zajistili jejich podporu a rozvoj.

Vyvinuli jsme reporty pro oblast plnění plánu, výroby a profitability. Poskytli jsme podporu a další rozvoj implementovaného řešení. Proškolili jsme uživatele reportů.

Implementovali jsme datamart pro sběr a čištění dat a výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) pro rozvoj distribuční sítě. Pro KPIs jsme navrhli manažerské dashboardy a reporty.

Michal Machata, poradenství a konzultace

Potřebujete zkonzultovat vaši datovou strategii a architekturu?

Rádi vám poradíme. Zanechte nám zprávu a kontaktní informace, v nejbližší době se vám ozveme.

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.