Vyvineme reporty podle moderních principů datové vizualizace

v Power BI nebo Qlik Sense, nastavíme self-service prostředí a naučíme vás je používat

Mám zájem
dashboardy a reporty

Delfíni v číslech

14

let na trhu

39

spokojených klientů

178+

počet dosažených certifikací

Dashboardy a reporty

Vyvineme pro vás přehledné dashboardy a reporty podle nejmodernějších principů vizualizace informací, které budou plně přizpůsobené pro PC i mobilní zařízení. Pomůžeme vybudovat self-service prostředí, kde si uživatelé reporty a analýzy snadno vytvoří sami. Společnými silami nastavíme potřebné procesy.

Vývoj dashboardů

Vývoj dashboardů

Každé skupině uživatelů ve společnosti připravíme personifikovaný jednostránkový dashboard, ze kterého jedním pohledem zjistí, jak si vedou, kde mají problémy a příležitosti ke zlepšení. Dashboardy dále slouží jako rozcestník umožňující proklik do detailnějších reportů a výrazně tak uživatelům zjednodušují orientaci v datech.

Vývoj reportů

Vývoj reportů

Zautomatizujeme váš reporting tak, abyste se mohli zabývat analýzou a interpretací dat místo jejich pracného vkládání do Excelu. Pomůžeme vám s nastavením klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a návrhem designu reportů a dashboardů, aby efektivně vizualizovaly důležité informace.

Self-service reporting

Self-service reporting

Pomůžeme vám s analýzou dat a s výběrem optimálních nástrojů a nastavením reportingového prostředí tak, aby si v něm uživatelé mohli sami jednoduše vytvářet analýzy a reporty. Poradíme vám, jak celé prostředí zabezpečit, optimalizovat, monitorovat a provozovat.

Vzdělávání v oblasti reportingu

Vzdělávání v oblasti reportingu

V rámci naší datové akademie vás naučíme, jak nad daty přemýšlet, hledat nové možnosti jejich využití, navrhovat optimální vizualizace a implementovat je v nejrozšířenějších reportingových a analytických nástrojích.

Mám zájem

Jak jsme pomohli našim klientům

Zautomatizovali jsme načítání dat a optimalizovali je pro reporting, vyvinuli přehledné reporty a dashboardy. Zajišťujeme podporu reportingu a nadstavbových aplikací a také vzdělávání v oblasti datové analýzy skrze BI akademii. 

případová studie

Přebudovali a zautomatizovali jsme interní reporty a dashboardy v Qlik Sense tak, aby splňovaly moderní standardy a odpovídaly aktuálním potřebám uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu datových zdrojů pro vytvoření datového skladu pro reporting v Power BI. Realizace zahrnovala analýzu prostředí acquiringu, návrh architektury dat, integraci zdrojů, čištění a transformaci dat, vývoj reportů a předání řešení. 

případová studie

Provedli jsme analýzu potřeb a realizovali mapu systémů, architekturu dat, analýzu reportů,. Také jsme zajistili školení Power BI pro uživatele i administrátory.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů, vytvořili datový sklad pro účely efektivnějšího řízení univerzity. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a zajistili proškolení všech uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad zpracovávající data pro reporting. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a proškolili uživatele tak, aby si dodané řešení mohli sami rozvíjet.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad pro reporting. Definovali jsme uživatelské potřeby a připravili návrh architektury a modelu DWH, integraci dat, transformaci v DWH, propojení s Power BI, tvorbu šablon reportů. 

případová studie

Integrovali jsme data z účetních systémů a vybudovali finanční data mart optimalizovaný pro reporting. Reporting zaměřený na různou podobu finančních výkazů jsme realizovali v prostředí Power BI.

případová studie

Integrovali jsme data z provozních systémů do datového skladu na platformě Microsoft SQL Server a zajistili automatizovaný reporting mateřské společnosti. Proškolili jsme všechny uživatele reportingu.

případová studie
Komerční banka

Pro KB jsme vytvořili řešení s Microsoft Power BI pro digitální transformaci a zlepšení self-service reportingu. Migrací reportů jsme dosáhli snadnější správy a vyšší efektivity datové analýzy.

případová studie

Integrovali jsme data z různých zdrojových systémů a vytvořili jsme reporty pro analýzu měření, řízení datových toků a datové kvality.

Zautomatizovali jsme nahrávání dat pro řízení výkonnosti distribuční sítě, vyvinuli reporty a dashboardy pro představenstvo společnosti a zajistili jejich distribuci na mobilní zařízení.

Provedli jsme analýzu požadavků uživatelů a spolupracovali při návrhu architektury BI a datového skladu. Vytvořili jsme reporty pro obchodní síť a další uživatele a zajistili jejich podporu a rozvoj.

Vyvinuli jsme reporty pro oblast plnění plánu, výroby a profitability. Poskytli jsme podporu a další rozvoj implementovaného řešení. Proškolili jsme uživatele reportů.

Implementovali jsme datamart pro sběr a čištění dat a výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) pro rozvoj distribuční sítě. Pro KPIs jsme navrhli manažerské dashboardy a reporty.

Petr Kolář, dashboardy a reporty, Microsoft SQL

Potřebujete pomoct s návrhem a vývojem reportů?

Rádi vám poradíme. Zanechte nám zprávu a kontaktní informace, v nejbližší době se vám ozveme.

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.