Chcete být Data-driven?

Tak buďte Data-informed & Data-inspired

Co je business analýza, kdo je business analytik?

Kvalitní business analýza šetří zadavateli čas i peníze, přesto bývá paradoxně nejslabším místem většiny projektů.

Business analýza je v současnosti často skloňovaná a velmi poptávaná odbornost. Mnoho firem hledá specialisty v tomto oboru a je téměř jisté, že představa každé takové firmy o tom, kdo business analytik je a co konkrétně by měl umět, se může výrazně lišit. Bez přehánění můžeme přiznat, že pochopení podstaty business analýzy a požadovaných dovedností business analytika, je skryté za mlhou hustou tak, že by se dala krájet… A dost možná ještě dál.

Pojďme si v tom udělat trochu pořádek. Abychom se v šíři pojmů zcela neztratili a mohli hovořit alespoň trochu konkrétně, zúžíme si pojem business analýza pro účely následujícího textu na oblast BI řešení neboli na dodávku řešení, které umožní reportování a analýzu podnikových dat. Nebudeme tedy mluvit o business analýze za účelem designu nového auta ani o přechodu firmy na nový účetní systém, soustředíme se na business analýzu při krocení podnikových dat. I když je business analýza pro všechny zmíněné případy v mnoha ohledech podobná, v některých aspektech se liší podle segmentu, ve kterém je prováděna.

Co dělá business analytik?

Samotný business analytik je nezbytný tam, kde se zavádí nové řešení nebo dochází ke změně toho stávajícího. Může jít o rozsáhlý projekt trvající několik let anebo pouze o menší úpravy – například rozšíření existujícího reportu. Rozsah potřebné business analýzy je v jednom i ve druhém případě diametrálně odlišný, avšak podstata úkolu zůstává stejná. V obou případech je potřeba zjistit současný stav, popsat stav budoucí a navrhnout, jak se ze současného stavu dostaneme do toho plánovaného. Business analytik je ten, kdo dokáže všechny tyto části efektivně propojit.

Flexibilita a široké spektrum znalostí

Z výše uvedeného je jasné, jak široké spektrum znalostí, zkušeností a soft skills potřebuje šikovný business analytik ovládat. Potřebuje umět mluvit řečí businessu a ideálně se i vyznat v daném oboru – např. v bankovních instrumentech, ve fungování farma businessu nebo třeba v logistice. Jeho úkolem je zorientovat se v situaci a porozumět požadavku na změnu. Nejčastěji shrne veškerá zjištění do dokumentu nazývaného „Specifikace požadavků“. Tento dokument obsahuje seznam funkčních i nefunkčních požadavků a popisuje, jak by mělo řešení fungovat. Dokument mluví řečí businessu a neřeší, jak se daného cíle dosáhne.

Když analytik rozumí zadání, postupuje do fáze návrhu řešení. To popíše v dokumentu „Návrh řešení“. Tento dokument mluví technickou řečí vývojářů. Velmi pravděpodobně nebude pro obchodníka příliš čtivý, to ale neznamená, že by se mělo jednat o nesrozumitelnou řeč nul a jedniček. Naopak – famózní návrhy řešení jsou přehledné, srozumitelné a jednoduché. Business analytik tedy potřebuje mluvit i řečí vývojářů a umět jim navržené řešení vysvětlit, nebo ještě lépe ho v úzké spolupráci s vývojáři vyvinout.


Během projektu může business analytik vytvářet široké spektrum dokumentů a zapojovat se do různorodých aktivit. Může například psát Uživatelské příběhy (User stories), Obchodní případy (Business cases) nebo navrhovat testovací scénáře.


Pro mě osobně – alespoň ve světe BI řešení – je business analytik významně propojen s rolí datového analytika a datový analytik zase zčásti funguje jako business analytik. To znamená, že business analytik má mít povědomí o modelování dat a měl by být schopen se orientovat a pohybovat v prostředí data warehouse. Práce s SQL dotazy do datových skladů jsou samozřejmostí. Business analytik je také velmi často zdatný v IT procesech – protože se účastní IT projektů, potřebuje znát IT vývojový cyklus.

Klíčový hráč projektu

Poměrně trefnou definicí business analytika je, že plní všechny projektové role, které zrovna nejsou v projektu personálně zastoupeny. Všechny výše uvedené hard skills a zkušenosti by měly být orámovány osobním profilem se silným tahem na branku, nadprůměrnými komunikačními dovednostmi a pozitivním přístupem k řešení problémů. Business analytik je takový vrtulník, který dokáže vystoupat do výšky, aby se podíval na řešení jako celek a viděl místa, na kterých to může začít časem drhnout. Současně se ale umí spustit dolů do detailu a tam účinně pomoci.

Ale i business analytik je člověk z masa a kostí, ne nadčlověk. Je jasné, že může disponovat jen určitou částí znalostí a zkušeností a nenosí v hlavě všechny developerské fígle. Business analytikem ho dělají právě jeho komunikační schopnosti a dovednosti – schopnost najít řešení v neznámé situaci, komunikovat i ve vypjatějších situacích a vytrvale směřovat ke zdárnému cíli. Business analytika tedy neudělá žádná vysoká škola, do business analýzy se člověk musí pro-projektovat. Dozrát jak víno. A právě to je na business analýze krásné.


A i když zkušený business analytik dokáže ušetřit mnoho času a velkou část peněz, bývá jeho role velmi často opomíjena. Navštivte webové stránky BI Akademie a rezervujte si školení, bez kterého se dobrý business analytik neobejde.

Autor: Hana Vidličková, oddělení Data Science
hana.vidlickova@dolphinconsulting.cz

Mohlo by vás zajímat

Vybrané články z roku 2022, ve kterých jsme se snažili podělit o naše znalosti a zkušenosti ze světa Business Intelligence.

5 min
Číst

V roce 2021 jsme vydali řadu článků, ve kterých jsme se snažili podělit o naše znalosti a zkušenosti ze světa Business Intelligence. A protože jsme si s nimi dali dost práce, neradi bychom, aby zapadly.

3 min
Číst
Číst další

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.