Implementujeme a migrujeme datové sklady na AWS technologiích

pomůžeme vám s Amazon Redshift, Aurora, Kinesis, Glue, QuickSight a dalšími nástroji

Mám zájem
acterys, Data science a AI, microsoft fabric

Amazon Web Services

Většina společností se přesouvá nebo již přesunula z on premise řešení do cloudu. Jedním z leaderů poskytujících cloudové služby je Amazon s Amazone Web Services. Jedná se o světově nejrozšířenější platformu cloud computingu pro poskytování online služeb, ke které lze přistupovat přes internet po celém světě a nevyžaduje správu uživatelů nebo tyto zdroje sledovat. Uživatelé mají plnou kontrolu nad svými daty a mohou také provádět jakékoliv změny kdykoliv a kdekoliv.

Mezi základní služby AWS patří Elastic Compute Cloud (EC2) – výpočetní výkon a Simple Storage Service (S3) – cloudové úložiště. Najdete zde také virtuální privátní cloud (Virtual Private Cloud – VPC), který je obdobou klasické privátní sítě (VPN).

Bezpečnost je pak jednou z největších předností cloudu od Amazonu. Mimo zmíněné umožňuje sledování aktivity API, kontrolu firewallu nebo detekci a monitorování hrozeb. Nabízí také služby pro umělou inteligenci, umožňující automatizaci procesů nebo analytiku provozu, kterou využijete například k přípravě uživatelské nabídky na míru či předvídání poptávky. Nechybí ani podpora AR a IoT.

Delfíni v číslech

178+

počet dosažených certifikací

2

ISO certifikace (9001; 27001)

14

let na trhu

Základní prvky AWS

Naše nabídka služeb na platformě zahrnuje nejen základní prvky AWS. S čím vám tedy pomůžeme?

Mám zájem
Základní prvky AWS

Služby

Nastavení AWS účtu a integrace s AAD

Networking

IAM – zabezpečení, nastavení rolí a politik

Cloudformation – automatizací a správou stacků

Cloudwatch – monitoringem a logováním

Návrh, integrace a správa analytických produktů pro zpracování, ukládání, zabezpečení a správu dat

Zabezpečení a správa

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Nabízíme jejich komplexní správu od zajištění ukládání až po jejich analýzu.

Zabezpečení a správa

Ukládání a zpracování dat

Redshift

Aurora

S3

Data Migration Services (near real time i dávková replikace)

Kinesis

QuickSight

Glue

SageMaker

Jak jsme pomohli našim klientům

Zautomatizovali jsme načítání dat a optimalizovali je pro reporting, vyvinuli přehledné reporty a dashboardy. Zajišťujeme podporu reportingu a nadstavbových aplikací a také vzdělávání v oblasti datové analýzy skrze BI akademii. 

případová studie

Přebudovali a zautomatizovali jsme interní reporty a dashboardy v Qlik Sense tak, aby splňovaly moderní standardy a odpovídaly aktuálním potřebám uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu datových zdrojů pro vytvoření datového skladu pro reporting v Power BI. Realizace zahrnovala analýzu prostředí acquiringu, návrh architektury dat, integraci zdrojů, čištění a transformaci dat, vývoj reportů a předání řešení. 

případová studie

Provedli jsme analýzu potřeb a realizovali mapu systémů, architekturu dat, analýzu reportů,. Také jsme zajistili školení Power BI pro uživatele i administrátory.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů, vytvořili datový sklad pro účely efektivnějšího řízení univerzity. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a zajistili proškolení všech uživatelů.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad zpracovávající data pro reporting. Připravili jsme šablony reportů, nastavili jejich sdílení a proškolili uživatele tak, aby si dodané řešení mohli sami rozvíjet.

případová studie

Provedli jsme analýzu zdrojových systémů a vytvořili datový sklad pro reporting. Definovali jsme uživatelské potřeby a připravili návrh architektury a modelu DWH, integraci dat, transformaci v DWH, propojení s Power BI, tvorbu šablon reportů. 

případová studie

Integrovali jsme data z účetních systémů a vybudovali finanční data mart optimalizovaný pro reporting. Reporting zaměřený na různou podobu finančních výkazů jsme realizovali v prostředí Power BI.

případová studie

Integrovali jsme data z provozních systémů do datového skladu na platformě Microsoft SQL Server a zajistili automatizovaný reporting mateřské společnosti. Proškolili jsme všechny uživatele reportingu.

případová studie
Komerční banka

Pro KB jsme vytvořili řešení s Microsoft Power BI pro digitální transformaci a zlepšení self-service reportingu. Migrací reportů jsme dosáhli snadnější správy a vyšší efektivity datové analýzy.

případová studie

Integrovali jsme data z různých zdrojových systémů a vytvořili jsme reporty pro analýzu měření, řízení datových toků a datové kvality.

Zautomatizovali jsme nahrávání dat pro řízení výkonnosti distribuční sítě, vyvinuli reporty a dashboardy pro představenstvo společnosti a zajistili jejich distribuci na mobilní zařízení.

Provedli jsme analýzu požadavků uživatelů a spolupracovali při návrhu architektury BI a datového skladu. Vytvořili jsme reporty pro obchodní síť a další uživatele a zajistili jejich podporu a rozvoj.

Vyvinuli jsme reporty pro oblast plnění plánu, výroby a profitability. Poskytli jsme podporu a další rozvoj implementovaného řešení. Proškolili jsme uživatele reportů.

Implementovali jsme datamart pro sběr a čištění dat a výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) pro rozvoj distribuční sítě. Pro KPIs jsme navrhli manažerské dashboardy a reporty.

Související články

I v loňském roce naši zkušení kolegové připravili spoustu odborných článků, které se zaměřovaly na nejnovější trendy datové analýzy, a také se s námi…

2 min
Číst

Jaká je pravděpodobnost, že nový student dokončí své studium? Přečtěte si článek o projektu Virtuální univerzita, který se blíže zabývá faktory,…

2 min
Číst

Vybrané články z roku 2022, ve kterých jsme se snažili podělit o naše znalosti a zkušenosti ze světa Business Intelligence.

5 min
Číst

Efektivní práce s daty může přinášet nové podněty pro řízení vysokých škol v celé řadě oblastí, ale také zpříjemnit a zpřehlednit studentům život v různých fázích studia.

4 min
Číst

Potřebujete pomoct s implementací AWS?

Rádi vám poradíme. Zanechte nám zprávu a kontaktní informace, v nejbližší době se vám ozveme.

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.