Co musíte vědět o Power BI governance?

V tomto článku se zaměříme na význam governance v Power BI a na to, jak ji správně nastavit tak, aby se maximalizovaly výhody self-service analýzy, aniž by došlo k chaosu.

power bi security

Firmy dnes potřebují stále sofistikovanější nástroje pro analýzuprezentaci dat. Power BI se díky schopnosti uživatelů vytvářet vlastní reporty a analýzy stal jednímnejoblíbenějších nástrojůtéto oblasti. S tímto volným prostředím však přichází potřeba efektivního řízenísprávy, známého jako governance. 

Co je governance? 

Governance je soubor pravidel, procesů a nástrojů, které pomáhají organizacím spravovat a kontrolovat své datové zdroje, reporty a analytické nástroje. Jeho cílem je zajistit, aby uživatelé měli přístup k relevantním a spolehlivým datům, chránit bezpečnost dat a zabránit vzniku duplicit a neefektivního využívání zdrojů.

Pro efektivní self-service analýzu je klíčové správně nastavit pravidla pro používání Power BI. Bez těchto pravidel může každý uživatel například libovolně vytvářet pracovní prostory bez omezení, což vede k neorganizovanému chaosu, který znemožňuje orientaci v Power BI prostředí. Tento problém lze snadno řešit vytvořením jasných směrnic pro vytváření a správu pracovních prostorůreportů, včetně nastavení v administraci Power BI.

Governance

Správa dat a bezpečnost dat 

Jedním z hlavních prvků governance je bezpečnost a správa dat. Organizace musí rozhodnout, zda bude mít svá data a reporty uložená on-premise nebo v cloudu. Většina firem dnes preferuje cloudová řešení a to hlavně kvůli jejich flexibilitě a silnému zabezpečení.  

V cloudovém prostředí je důležité nastavit “object and row-level security”. 

Object security se zaměřuje na kontrolu přístupu k celým objektům, například k databázovým tabulkám, reportům nebo dashboardům. Správci mohou prostřednictvím skupin Active Directory definovat, které skupiny uživatelů mají přístup k určitým pracovním prostorům nebo specifickým částem obsahu. Tento přístup umožňuje zajistit, že pouze oprávnění uživatelé mohou pracovat s citlivými nebo strategickými daty. Například oddělení financí může mít přístup k finančním reportům, zatímco oddělení marketingu má přístup pouze k marketingovým reportům. 

Row-Level security toho umí ještě víc. Zajišťuje, že uživatelé vidí pouze relevantní podmnožiny dat na základě jejich rolí nebo odpovědností. Tato úroveň zabezpečení umožňuje detailní kontrolu nad tím, které řádky mohou být v databázi zobrazeny konkrétním uživatelům. Například prodejní manažer pro určitý region může vidět pouze prodejní data týkající se jeho regionu, zatímco celostátní manažer má přístup k datům za všechny regiony.  

governance

Dokumentace a vzdělávání uživatelů 

Dokumentace je často opomíjená, ale velmi důležitá součást governance. Pro self-service analýzu je klíčové, aby byly všechny kroky a transformace jasně zdokumentovány. To znamená přidávat komentáře k jednotlivým transformacím v Power Query editoru a k vzorcům v DAXu. Tímto způsobem je možné lépe pochopit a spravovat reporty, což usnadňuje jejich údržbu a případné úpravy v budoucnu.

Aby governance správně fungovala, měla by zahrnovat i pravidelné vzdělávání uživatelů zaměřené na používání Power BI. Tyto kurzy a programy by měly být přizpůsobeny specifickým potřebám firmy a vycházet z jejích datových struktur a procesů. Kvalitní vzdělávací programy pomáhají uživatelům lépe porozumět nástrojům, které mají k dispozici a využívat je co nejefektivněji. 

Zaujalo vás toto téma? 

Pokud máte zájem o podrobnější informace nebo konzultaci, neváhejte nás kontaktovat, nebo si pusťte epizodu podcastu delfíni na vlnách věnovanou právě governance. 

Mohlo by vás zajímat

Číst další

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.