Použití IoT v univerzitním prostředí

Rozhovor s Lenkou Jirsovou na téma zdrojů, využití a přínosů IoT dat v rámci Západočeské univerzity v Plzni.

Použití IoT v univerzitním prostředí

O tématu IoT a jeho použití v univerzitním prostředí jsme si povídali s Lenkou Jirsovou ze Západočeské univerzity v Plzni, která se zde zabývá datovými a systémovými analýzami a vývojem informačního systému. Jelikož ne všichni jsou seznámení s pojmem IoT. Dovolujeme si začít úvodem našeho nedávného článku zaměřeného právě na toto téma. Následně pak plynule navazujeme na samotný rozhovor.

Co Internet věcí vlastně znamená?

Internet věcí (Internet of Things – IoT) je síť navzájem komunikujících zařízení. Jednotlivé objekty každodenního využití obsahují senzory, které sbírají a navzájem si vyměňují informace (data) bez nutnosti lidského zásahu. Ačkoliv název Internet vede k tomu, že by zařízení měla být propojená přes internet, tak to není podmínka. Naopak jsou místa, kde internetové spojení není nebo nedosahuje potřebné rychlosti a kvality. Proto se pro komunikaci mezi zařízeními dá používat i Bluetooth, RFID nebo třeba NFC.

Hlavními výzvami v oblasti IoT jsou přenos dat, uložení a dostupnost dat, bezpečnost dat, analýza dat a dostupnost odborníků pro danou oblast. IoT se prosazuje ve stále více oblastech, a právě data z IoT mohou představovat zásadní konkurenční výhodu. Pokud vás zajímá, kde všude se IoT prosazuje a konkrétnější informace, co si pod tímto trendem představit, tak bychom vám rádi doporučili celý článek kolegy Martina Vosáhla.

Rozhovor s Lenkou Jirsovou ze Západočeské univerzity v Plzni

Jaká data sbíráte a jak je používáte?

V projektu Opendata ZČU jsme začali postupně sbírat data z oblasti energetického dispečinku (z telemetrické soustavy), z přístupů identifikačních karet ZČU, z autentizačního systému, z připojování do wifi sítí univerzity, data ze studentské agendy o obsazení místností budov v rámci výuky a data z logů a auditních záznamů databází ZČU.

Primárně jsou data zcela pochopitelně využívána k výuce studentů, na těchto datech se studenti učí data zpracovávat, vytvářet různé predikční modely a simulace. Vzhledem k tomu, že většina dat je otevřených a jsou k dispozici na webu opendata.zcu.cz, jsou využívána také externisty například pro demonstraci statistických nástrojů.

Jak vám to pomáhá?

Množství dat z rozličných oblastí nám především pomáhá nahlížet na věc v širších souvislostech. Například zefektivnit řízení spotřeby energií je možné pomocí znalosti obsazení místností, kdy lze detekovat využívané prostory školy a v závislosti na tom detekovat zbytečný tok energií v nevyužitých oblastech. Síťaři sledují využití Eduroam připojení ve velkých koncentracích a následně mohou navyšovat kapacity routerů. Studenty jsou nejvyužívanější data ze stravovacích zařízení, kdy lze predikovat nejvyšší zatížení, a naopak tato zařízení mohou v návaznosti na konec výuky optimalizovat svůj provoz. Pro vývojáře a databázové administrátory jsou zase důležitá data z logů a auditních systémů, kdy na základě daných informací admini zjišťují nestandardní chování systémů a vývojáři mohou optimalizovat procesy pro práci s databázemi, plánovat různé procesy, o kterých ví, že budou systém nestandardně zatěžovat.

Kde vidíte prostor pro IoT na univerzitě do budoucna?

Díky zpracování dat z IoT jsme se utvrdili v představě, že všechno souvisí se vším a čím více dat je připojeno do soustavy, tím ucelenější pohled na provoz a život na univerzitě získáme. Díky nabytým znalostem jsme nyní schopni napojovat další zdroje otevřených dat, které neustále přibývají s rozvojem dalších technologií na univerzitě. IoT dle mého názoru stále čeká boom, je všude kolem a jeho rozvoj je nezadržitelný. Co se týká univerzitních vizí, důležitý krokem je pro nás rozjet projekt Smatcampus (www.smartcampus.cz) z předpilotního do produkčního provozu.

SmartCAMPUS ZČU

O projektu SmartCAMPUS ZČU. Idea projektu SmartCAMPUS je zmenšený model města, živá laboratoř (living testbed), umožňující testování nejmodernějších smart a IoT technologií ve zmenšeném měřítku pro důkladné odzkoušení „předpilotního“ provozu pro finální nasazení do větších celků, jako jsou města, kraje apod..

www.smartcampus.cz

Autor: Petra Procházková, oddělení Business analýzy

Mohlo by vás zajímat

I v loňském roce naši zkušení kolegové připravili spoustu odborných článků, které se zaměřovaly na nejnovější trendy datové analýzy, a také se s námi…

2 min
Číst
Číst další

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.