Chcete být Data-driven?

Tak buďte Data-informed & Data-inspired

Rozcestník reportů v Power BI – pokročilé možnosti zobrazení

Rozcestník reportů v Power BI výrazně usnadňuje přístup k reportům, zjednodušuje jejich správu i orientaci mezi nimi. V článku si představíme jeho další pokročilé možnosti.

minulém článku jsme si ukázali, jak lze v Power BI vytvořit jednoduchý a přehledný rozcestník reportů. Výhodou je dosažení opravdu jedinečného vzhledu s vlastními grafickými prvky v podobě SVG, vlastním nastavením barev a skrytím prvků, které běžný uživatel reportů nepotřebuje. Tímto ale možnosti rozcestníku zdaleka nekončí.

 

Na základě mnoha dotazů, návrhů ke zlepšení a zkušeností z implementace u zákazníků jsme se rozhodli představit i další pokročilé možnosti. V tomto článku si ukážeme, jak lze reporty mezi sebou vizuálně odlišit, jak naznačit stav, využívání, či zdroje jednotlivých reportů. Dále pokročilé možnosti prokliků, dlaždicový layout a lehce se zmíníme o možnostech animace.

Vizuální odlišení reportů, na které nemáte práva

Co když není žádoucí na základě security pravidel některé reporty skrývat, ale nechat je viditelné, aby o nich uživatel věděl a mohl si případně zažádat o udělení přístupu?

Podívali jsme se na problém z pohledu best-practices v UX designu aplikací. Jako nejpřirozenější způsob vizualizace takového reportu se nám jeví nastavení částečné transparentnosti ikonky a názvu reportu, čímž dosáhneme jakéhosi efektu „nedostupnosti“. Případně lze vizualizovat i tak, že ikonka bude mít zároveň vždy světle šedou barvu, čímž evokuje „disablovanou“ možnost, jak to známe z běžného GUI. Šedou barvu lze eventuálně ještě kombinovat s částečnou transparentností.

 

Jen pozor – ruku v ruce s touto úpravou musí jít i změna kalkulační logiky v metrice, kterou si připravujete identicky URL adresu k prokliku. Existuje už jen málo horších chyb, než kdybychom vizuálně ikonku „disablovali“, ale proklik z ní by nadále fungoval na cílový report. Takže správným vypodmínkováním můžete v metrice u reportu, který nemá být dostupný vracet například hodnotu BLANK(), nebo rovnou odkaz k ticketu, kde si o práva můžete zažádat.

Nastavení odkazu na ticket k žádosti o přístup k reportu

V minulosti jsme v různých reportingových nástrojích mnohokrát implementovali všemožné prokliky do různých webových aplikací na konkrétní položku filtrovanou pomocí URL parametru. Tak si představte ten uživatelský komfort, pokud byste v rozcestníku u nedostupných reportů sestavili URL k Vašemu ticketovacímu systému, přímo na stránku s formulářem žádosti o přidělení přístupu. Uživatel by kliknutím na ikonku přešel přímo do ticketovacího systému, do příslušné kategorie s žádostí o přidělení přístupu.

Pojďme ještě dál. Když zapátráte v dokumentaci Vašeho ticketovacího nástroje, určitě zjistíte, jestli umožňuje skrze URL parametry předvybrat kategorii nějakého selectboxu v tomto formuláři. Vůbec nejlepší je samozřejmě varianta předvyplnění kompletní žádosti všemi potřebnými údaji. Kdo žádá leckdy řešit nemusíme, většinou Vám zafunguje Single Sign On a v tu chvíli je ticketovacímu systému Vaše identita známá. Dále parametrem předáme předmět žádosti (přístup k reportu) a informaci, o jaký report se jedná (zde můžeme použít název reportu, případně pro kontrolu i jeho URL).

To zní dobře, že? Jako první se ale podívejte do dokumentace Vašeho ticketovacího nástroje, ať víte, do jaké míry se dá tohoto komfortu dosáhnout. A pak už se můžete pustit do implementace.

Rozlišení způsobu připojení reportu (direct query vs import)

Pokud reporty provozujete v módu import, ale část z nich je v direct query módu, může se objevit požadavek, aby byly takové reporty v rozcestníku jasně označené. Z hlediska UX designu považujeme za nejpřirozenější je označit drobným zeleným puntíkem v pravém dolním rohu. Snad nic nepřipomíná „živé“ připojení ke zdroji víc, než právě zelený puntík (podobně jako u stavu uživatele na chatovacích platformách).

Zobrazení využití reportů

Využití reportů je velmi zajímavým ukazatelem vztahujícím se přímo k danému reportu. Tak proč takovou informaci nezobrazit přímo v rozcestníku u každého reportu?

 

Pro interpretaci návštěvnosti reportu za poslední týden jsme využili relativní ukazatel – návštěvnost každého reportu jsme vztáhnuli k maximálnímu počtu návštěv v daném týdnu. Pokud počet zobrazení reportů nedosáhl minimální hranice, pak jsme použili tuto minimální hranici. Nechceme, aby se nízká návštěvnost napříč všemi reporty tvářila jako v pořádku. Zobrazení procent jsme však považovali za zbytečné. Raději jsme vedle ikonky vykreslili sloupec, který se zespodu „plní“ s narůstající procentuální návštěvností. Aby vysoká návštěvnost nepůsobila jako největší disruptor a naopak zastiňovala reporty s nízkou návštěvností, zvolili jsme pro rozmezí procent s nejvyšší návštěvností shodnou barvu, jakou má samotná ikonka. Pro zbývající dvě kategorie návštěvnosti jsme s klesajícími hodnotami nastavili oranžovou a červenou barvu, v tomto pořadí.

Stav reportu

Pokud chcete v rozcestníku upozornit na nově přidané reporty, nebo poskytnout některým uživatelům report k testování a dát to jasně najevo dokud nebudou schváleny, lze ikonku označit stručným textem. Text může sloužit i k jakémukoliv dalšímu účelu, který bude popisovat stav reportu. Například v době kontinuální migrace na nové prostředí, může obsahovat informaci o tom, do kterého prostředí vás proklik nasměruje.

Zobrazení upozornění u reportu je možné nastavit tak, aby platilo po určitou dobu. Příkladem: měsíc po vypublikování reportu bude svítit ve stavu New, a jakmile toto období skončí, stav sám od sebe skončí a dále se zobrazovat nebude. Délka je samozřejmě volitelná, obdobně jako možnosti využití tohoto chování.

Z obrázku je zřejmé, že představené funkcionality lze vzájemně libovolně kombinovat.

Upozornění na nové reporty

Pokud by se Vám zdálo, že upozornění na nové reporty je v předchozí ukázce málo výrazné, je možné zapracovat u konkrétního reportu třeba animaci, která ikonku po několika vteřinách zesvětlí a následně opět vrátí zpět do původní barvy. Nově publikovaných reportů si uživatel zaručeně všimne. Je možné si stanovit, že animaci chcete provést například pouze třikrát po spuštění reportu a pak se animace sama vypne a dál vás neruší. Animace spouštěná v jeden okamžik a se stejnou frekvencí by mohla vypadat podivně, lze však pro každý report nastavit parametry dynamicky nějakou kalkulací. Lze tak například dosáhnout efektu vlny, která probleskuje shora-dolů, zleva-doprava dle vykreslení. Taková vlna bude opět adaptivní na základě filtrace samostatné podskupiny reportů, nebo je kalkulace svázaná s přiřazením do mřížky tabulky. Nebo si můžete vymyslet vlastní algoritmus animace dle svého přání.

 

Animací lze samozřejmě přidat celá řada i pro jiné účely, ale snažíme se nezahlcovat vnímání uživatelů mnoha pohyblivými prvky, proto se s použitím těchto prvků držíme při zemi. Jejich použití nám musí opravdu dávat smysl, abychom je začali zvažovat.

Velké dlaždice pro mobilní zařízení

Pokud chcete rozcestník použít na mobilním zařízení, zdá se výhodnější použití velkých dlaždic, u nichž přesně vidíte plochu pro stisknutí. Velikost aktivní plochy sice zůstává stejná, ale je lépe vidět, pokud používáte mobilní zařízení venku.

 

Pokud uživatelé reportů preferují tzv. dark mode, je možné rozcestník přizpůsobit do alternativního barevného schématu.

 

Závěr

Ukázali jsme si, že rozcestník nemusí být nutně jen nějaký hezký seznam reportů, ale že může být doplněn o další informační hodnotu. Že může mít moderní design, být přehledně strukturován a skrývat i mnohé další funkcionality. A s nápady ještě zdaleka nejsme u konce.

Na co se tedy můžete těšit příště?

  • Jak na pár kliknutí změnit rozložení matice rozcestníku
  • Další layouty rozcestníku reportů
  • Jak vyřešit situaci, když se reporty v rozcestníku už nevejdou na jednu stránku
  • Možnosti zobrazení novinek a upozornění v rozcestníku reportů
  • Představíme další animace

 

Zaujaly vás naše ukázky? Máte nějaký nápad, co by se vám v rozcestníku reportů ještě líbilo? Nebo řešíte nějaký problém s implementací podobného řešení a nevíte si s tím rady? Ozvěte se nám. Těšíme se na každou další výzvu.

Autor: Tomáš Němeček, oddělení Power BI
tomas.nemecek@dolphinconsulting.cz

Mohlo by vás zajímat

Business Intelligence už není jen doména velkých korporací, postupně se dostává i do menších firem a pomáhá firmám ve vyhodnocení obchodních výsledků, efektivnosti, plánování strategie a obchodních cílů. Jaké jsou tedy dnes trendy v BI a kam BI směřuje v nejbližších letech?

3 min
Číst
Číst další

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.