Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

ÚvodBlogKrálovství za definici! Co je business analýza a kdo je business analytik

Království za definici! Co je business analýza a kdo je business analytik

Business analýza je v současnosti často skloňovaná a velmi poptávaná odbornost. Mnoho firem hledá specialisty v tomto oboru a je téměř jisté, že představa každé takové firmy o tom, kdo business analytik je a co konkrétně by měl umět, se může výrazně lišit. Bez přehánění můžeme přiznat, že pochopení podstaty business analýzy a požadovaných dovedností business analytika, je skryté za mlhou hustou tak, že by se dala krájet... A dost možná ještě dál.

Pojďme si v tom udělat trochu pořádek. Abychom se v šíři pojmů zcela neztratili a mohli hovořit alespoň trochu konkrétně, zúžíme si pojem business analýza pro účely následujícího textu na oblast BI řešení neboli na dodávku řešení, které umožní reportování a analýzu podnikových dat. Nebudeme tedy mluvit o business analýze za účelem designu nového auta ani o přechodu firmy na nový účetní systém, soustředíme se na business analýzu při krocení podnikových dat. I když je business analýza pro všechny zmíněné případy v mnoha ohledech podobná, v některých aspektech se liší podle segmentu, ve kterém je prováděna.

Samotný business analytik je nezbytný tam, kde se zavádí nové řešení nebo dochází ke změně toho stávajícího. Může jít o rozsáhlý projekt trvající několik let anebo pouze o menší úpravy – například rozšíření existujícího reportu. Rozsah potřebné business analýzy je v jednom i ve druhém případě diametrálně odlišný, avšak podstata úkolu zůstává stejná. V obou případech je potřeba zjistit současný stav, popsat stav budoucí a navrhnout, jak se ze současného stavu dostaneme do toho plánovaného. Business analytik je ten, kdo dokáže všechny tyto části efektivně propojit.

Flexibilita a široké spektrum znalostí

Z výše uvedeného je jasné, jak široké spektrum znalostí, zkušeností a soft skills potřebuje šikovný business analytik ovládat. Potřebuje umět mluvit řečí businessu a ideálně se i vyznat v daném oboru – např. v bankovních instrumentech, ve fungování farma businessu nebo třeba v logistice. Jeho úkolem je zorientovat se v situaci a porozumět požadavku na změnu. Nejčastěji shrne veškerá zjištění do dokumentu nazývaného "Specifikace požadavků". Tento dokument obsahuje seznam funkčních i nefunkčních požadavků a popisuje, jak by mělo řešení fungovat. Dokument mluví řečí businessu a neřeší, jak se daného cíle dosáhne.

Když analytik rozumí zadání, postupuje do fáze návrhu řešení. To popíše v dokumentu "Návrh řešení". Tento dokument mluví technickou řečí vývojářů. Velmi pravděpodobně nebude pro obchodníka příliš čtivý, to ale neznamená, že by se mělo jednat o nesrozumitelnou řeč nul a jedniček. Naopak – famózní návrhy řešení jsou přehledné, srozumitelné a jednoduché. Business analytik tedy potřebuje mluvit i řečí vývojářů a umět jim navržené řešení vysvětlit, nebo ještě lépe ho v úzké spolupráci s vývojáři vyvinout.

Během projektu může business analytik vytvářet široké spektrum dokumentů a zapojovat se do různorodých aktivit. Může například psát Uživatelské příběhy (User stories), Obchodní případy (Business cases) nebo navrhovat testovací scénáře.

Pro mě osobně – alespoň ve světe BI řešení – je business analytik významně propojen s rolí datového analytika a datový analytik zase zčásti funguje jako business analytik. To znamená, že business analytik má mít povědomí o modelování dat a měl by být schopen se orientovat a pohybovat v prostředí data warehouse. Práce s SQL dotazy do datových skladů jsou samozřejmostí. Business analytik je také velmi často zdatný v IT procesech – protože se účastní IT projektů, potřebuje znát IT vývojový cyklus.

Klíčový hráč projektu

Poměrně trefnou definicí business analytika je, že plní všechny projektové role, které zrovna nejsou v projektu personálně zastoupeny. Všechny výše uvedené hard skills a zkušenosti by měly být orámovány osobním profilem se silným tahem na branku, nadprůměrnými komunikačními dovednostmi a pozitivním přístupem k řešení problémů. Business analytik je takový vrtulník, který dokáže vystoupat do výšky, aby se podíval na řešení jako celek a viděl místa, na kterých to může začít časem drhnout. Současně se ale umí spustit dolů do detailu a tam účinně pomoci.

Ale i business analytik je člověk z masa a kostí, ne nadčlověk. Je jasné, že může disponovat jen určitou částí znalostí a zkušeností a nenosí v hlavě všechny developerské fígle. Business analytikem ho dělají právě jeho komunikační schopnosti a dovednosti – schopnost najít řešení v neznámé situaci, komunikovat i ve vypjatějších situacích a vytrvale směřovat ke zdárnému cíli. Business analytika tedy neudělá žádná vysoká škola, do business analýzy se člověk musí pro-projektovat. Dozrát jak víno. A právě to je na business analýze krásné.

A i když zkušený business analytik dokáže ušetřit mnoho času a velkou část peněz, bývá jeho role velmi často opomíjena. Navštivte webové stránky BI Akademie a rezervujte si školení, bez kterého se dobrý business analytik neobejde.

 

Chci více informací o datové analýze

Chci vědět více

 

Autor: Hana Vidličková
oddělení Data Science
hana.vidlickova@dolphinconsulting.cz

 

Zpět na výpis rubriky