Chcete být Data-Driven?

Tak buďte Data-Informed & Data-Inspired

případové studie

Digitalizace univerzit je v plném proudu

Efektivní práce s daty může přinášet nové podněty pro řízení vysokých škol v celé řadě oblastí, ale také zpříjemnit a zpřehlednit studentům život v různých fázích studia.

Společně s Jihočeskou a Západočeskou univerzitou a Univerzitou Pardubice jsme se na online konferenci s názvem Univerzita řízená daty. podělili o zkušenosti z implementace datových skladů a reportingu v prostředí univerzit. V listopadu loňského roku na toto téma navázal Microsoft a představil nový projekt Digitální univerzita zde, který představuje technologická řešení a to včetně naší Univerzity řízené daty, konkrétně pro oblasti Věda a výzkum a Reporting vědecké činnosti.

Mnohaleté zkušenosti z projektů, agilní přístup a hlavně reálný přínos námi vytvořených a implementovaných řešení nám přinesl kladné reference, díky nimž jsme získali další čtyři univerzitní projekty. Stali jsme se odborníky pro práci s univerzitními daty a prostřednictvím komplexních analýz studijních výsledků, reportů pro finanční a personální oddělení, hodnocení výuky a strategického plánování přinášeli nové podněty pro řízení vysokých škol.

 

Vybraná řešení

Prediktivní plánování, pohledy do budoucna

Prediktivní model využívá strojového učení a pokročilé kvantitativní analýzy, aby na základě vstupních dat podporoval strategické rozhodování vysokých škol.

Automatické generování výročních zpráv

Sada reportů, která slouží jako hlavní pomocník při provozu. Tj. generování výročních zpráv, analýz používaných k přerozdělení financí, kontinuálnímu i ad – hoc reportingu.

Data o Publikacích, grantecha VaV

Sada automatizovaných reportů, na míru současné metodiky pro efektivní řízení, analyzování a predikování výsledků v této poměrně složité oblasti.

Objevte potenciál, který mohou data přinést i Vám

UKÁZKY HOTOVÝCH ŘEŠENÍ

 

S využitím Data science a strojového učení chceme digitální transformaci univerzit posunout ještě o kus dál. Přicházíme s prediktivním modelem, který má schopnost odpovídat na analytické otázky týkající se budoucnosti. Celkově tak zlepšuje rozhodovací a plánovací proces univerzit, přispívá k optimalizaci fakultního prostředí i učebního plánu dle kapacit studentů a celkově ukazuje, kterým směrem je efektivní úsilí i finance směřovat. Poskytuje tak přehledné podklady pro žádosti a granty, uvolňuje kapacitu pro samotné řízení vysokých škol čímž mimo jiné naplňuje i prioritní cíle a záměry MŠMT pro oblast vysokých škol.

Prediktivní model

Model je aplikovatelný na mnoho oblastí z prostředí univerzit a my vám velmi rádi na osobní schůzce ukážeme, kam až jeho schopnosti sahají.

Autor: Zuzana Pragrová, manažer BI akademie

Datová akademie, Zuzana Prágrová

Mohlo by vás zajímat

Business Intelligence už není jen doména velkých korporací, postupně se dostává i do menších firem a pomáhá firmám ve vyhodnocení obchodních výsledků, efektivnosti, plánování strategie a obchodních cílů. Jaké jsou tedy dnes trendy v BI a kam BI směřuje v nejbližších letech?

3 min
Číst
Číst další

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.