Chcete být Data-driven?

Tak buďte Data-informed & Data-inspired

Digitalizace nemocnic: Lakehouse řešení pro nemocnici Jihlava

Budoucí rozvoj jihlavské nemocnice bude postaven na moderní architektuře Lakehouse. Digitalizace nemocnice právě probíhá.

První nemocnice s moderní cloudovou datovou platformou

Vedle úspěšně probíhající digitalizace univerzit jsme počátkem roku 2023 započali novou oblast digitalizace, a to v oblasti zdravotnictví. Průkopníkem a zároveň první nemocnicí s moderní cloudovou datovou platformou se stala nemocnice Jihlava. A věřte, že to byla výborná volba, tato nemocnice totiž není v cloudu žádným nováčkem a již několik let pokročilým způsobem využívá Azure služby typu Power BI nebo Logic Apps. Ve spolupráci s partnerem Microsoft jsme navrhli pro nemocnici moderní lakehouse architekturu postavenou nad Azure Data Lake zahrnující služby Azure Databricks a Azure Synapse. První fáze projektu byla úspěšně dokončena a vytvořené řešení nemocnici nejen denně pomáhá, ale také velmi sluší a poskytuje jí robustní platformu pro rozvoj do budoucna. Pro nás delfíny to byla výzva, kterou jsme rádi přijali a opět jsme dokázali, že nám cloudové prostředí svědčí jako voda delfínovi.

Digitalizace nemocnice Jihlava

Nemocnice Jihlava je příspěvková organizace poskytující zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní i specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, zejména provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědeckovýzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny.

Řešení pro ukládání, zpracování a analýzu velkého objemu dat

Při správě a využívání obrovského množství dat, které provází její provoz, čelí Nemocnice Jihlava mnoha výzvám. Proto poptávala komplexní řešení, které by jí umožnilo ukládat, zpracovávat a analyzovat svá data efektivně. Přínosy se projeví na zlepšení celkové provozní efektivity, zvýšení kvality péče o pacienty a celé řešení tak představuje moderní základ pro budoucí rozvoj.

Základem navrženého lakehouse řešení je tzv. „medailová architektura“ ukládání dat, představená firmou Databricks v roce 2020. Medailová architektura je model ukládání dat, pro který je typické postupné vylepšování struktury a kvality dat mezi jednotlivými vrstvami této architektury (bronzová -> stříbrná -> zlatá). Tato architektura se také někdy nazývá jako „multi-hop“ architektura.

Lakehouse je nové architektonické paradigma datové platformy, které kombinuje nejlepší vlastnosti datalaků a datových skladů. Moderní lakehouse je vysoce škálovatelná a výkonná datová platforma, která hostuje jak surová data, tak data připravená pro rychlou potřebu, či data pro další analýzy a podklady pro rozhodování. Ruší izolované datové úložiště a umožňuje bezproblémový a zabezpečený přístup k datům pro autorizované uživatele v celé organizaci na jedné platformě.

Model datových toků a Azure služeb vytvořený pro nemocnici Jihlava:

Model datových toků a Azure služeb vytvořený pro nemocnici Jihlava

 

V rámci první fáze implementace dat z relačních nemocničních systémů byl pokryt klíčový systém FONS Enterprise od firmy STAPRO a data z laboratoří ze systému Envis. Ze zástupců systémů tvořících data na bázi inkrementálně vytvářených souborů můžeme jmenovat například skladový systém pro lékárny Lekis, dále data o přihlášených uživatelích ze systému Imprivata, či výpisy z bankovních účtů.

Díky vytvořenému řešení a použitých technologiích dokážou pracovníci v nemocnici rychle a efektivně spravovat a přidělovat práva na data z jednotlivých systémů. Byl zde také vytvořen základ konsolidovaného pohledu na data v podobě datových hvězd podle pravidel dimenzionálního modelování, se kterými jsme měli úspěch například v univerzitním sektoru.

Přehledný a jednoduchý rozcestník pro reporty v Power BI

Mnohaleté zkušenosti z projektů podpořené působením ostřílených lektorů z BI Akademie pomohly přispět k rozvoji znalostí a zkušeností pracovníků nemocnice Jihlava s reportingovou platformou Power BI. Pro jednoduchou a moderní správu reportů jsme vytvořili rozcestník, který měl nemalý ohlas ze strany managementu nemocnice:

 

Rozcestník reportů nemocnice

 

Vybraná řešení

Reporting - základní přehled k hospitalizovaným

Hospitalizace

Tento report zobrazuje přehled hospitalizací se zaměřením na demografické a geografické ukazatele související s léčbou pacientů. Velice praktický je také přehled zaměřený na délku hospitalizace a obsazenost lůžek nemocnice v čase.

 

UKÁZKA HOTOVÉHO REPORTU

Reporting - jména dětí, matky, délka porodu

Porodnost

Porodní oddělení v nemocnici Jihlava je velmi vyhledávané a patří k české špičce. Vytvořili jsme reporty, které poskytují hodnotné informace pro potenciální zájemce hledající nejlepší péči. V rámci anonymizovaného reportu jsme připravili přehledy týkající se např. nejčastějších jmen novorozenců, srovnání počtu narozených dětí za určité období, přítomnost otců u porodu a podobně.

UKÁZKA HOTOVÉHO REPORTU

Zaujalo vás toto téma? Pak si určitě přečtěte článek „Digitalizace nemocnic: Jak data mění řízení a péči v nemocnicích„, kde se dozvíte více.

Autor: Ondřej Gřešák, oddělení DWH development

Mohlo by vás zajímat

Odborníci na práci s daty jsou v současnosti nejvíce poptávanou pozicí. Nabízené nástupní platy jsou i pro mladé absolventy velmi atraktivní. Přesto nalézt datové analytiky či vědce je na českém trhu velmi složité, poptávka dlouhodobě a vysoce převyšuje nabídku.

2 min
Číst
Číst další

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.