Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

ÚvodBlogDigitalizace nemocnic: Jak data mění řízení a péči v nemocnicích?

Digitalizace nemocnic: Jak data mění řízení a péči v nemocnicích?

I ve zdravotnictví může analýza dat hrát klíčovou roli. Nejenže umožňuje sledovat statistiky o léčebných procesech, ale také pomáhá plánovat a předcházet krizovým situacím v rámci doprovodných procesů. Důležitou součástí fungování léčebné péče jsou i nákupy léčivých přípravků, enterální výživy a dalších zdravotnických prostředků. Proto je kontinuální sledování skladových zásob zásadní pro předcházení situacím způsobených například nedostatkem potřebného léčiva na trhu a také pro finanční plánování. Pravidelná analýza dat ve zdravotnictví nepopiratelně pomáhá při optimalizaci procesů ve zdravotnických zařízeních.

Díky datům lze pohodlně sledovat trendy a na základě předchozích informací odhadovat budoucí potřeby. Například nárůst poptávky po určitých léčivých přípravcích může být spojen se specifickým obdobím. Co se týče skladových zásob, můžeme si nastavit hranici, pod kterou by zásoby neměly klesnout – takzvaný treshold. Pro zdravotnická zařízení je také důležité sledovat pohyby zboží z ekonomického hlediska. Kromě toho je možné analyzovat data o obchodních partnerech, sledovat spolehlivost dodavatelů a odběratelů, či kontrolovat množství zboží a podobně.

Níže je k dispozici report vytvořený v Power BI vycházející z anonymizovaných dat. Uživatel má možnost v tomto reportu nahlédnout do pohybů zdravotnického materiálu, jak na příjmové, tak i na výdejové straně. Může si mezi nimi libovolně přepínat a zvolit si časové období, které chce sledovat. Snadno si zobrazí informace jako je přehled celkové ceny, počet kusů a celkový počet příjmových pohybů. V reportu také jasně vidí, na které sklady jsou jednotlivé položky dodávány a další detaily. Zajímavý určitě může být i přehled top obchodních partnerů nebo top lékařského materiálu v objemu Kč. Vývoj v čase je pak zobrazen na dalším grafu, kde jsou jednotlivé pohyby vizualizovány podle typu (například recepty, volný prodej, odpisy atd.) a podle měsíců.

obr.1

obr.2

Report umožňuje analyzovat i detaily vybraného lékařského materiálu. Ve filtračním poli si uživatel může zvolit konkrétní lékařský materiál a typ pohybu, který ho zajímá. Okamžitě se mu zobrazí základní informace o léčivu – např. SÚKL kód, průměrná cena balení, marže a další.

Zároveň uživatel získá přehled o počtu vydaných balení za měsíc, o celkové ceně za daný rok, jaký podíl typů pohybů měl na celkové ceně a geografické rozmístění podle celkové ceny odebraného materiálu.

Z jednotlivých vizuálů má pak uživatel možnost zobrazit si detailnější informace.

obr.3

V dolphin consulting se snažíme skrze analýzu dat pomáhat zdravotnickým zařízením k efektivnějšímu fungování, což je velkým benefitem jak pro samotná zdravotnická zařízení, tak v konečném důsledku i pro pacienta. Pokud by vás zajímalo více z toho, jak nemocnicím pomáháme s digitalizací, přečtěte si náš článek: Digitalizace nemocnic: Lakehouse řešení pro nemocnici Jihlava.

 

Zajímají vás podrobnosti? Kontaktujte nás!

Chci vědět více

 

Autor: Julia Fejfarová
oddělení Power BI
julia.fejfarova@dolphinconsulting.cz

Zpět na výpis rubriky