Vytvoření datového skladu v cloudu pomocí našeho ETL Frameworku

acterys, Data science a AI, microsoft fabric

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. 

Na univerzitě studuje téměř 9 000 studentů ve více než 230 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách – Ekonomické fakultě, Fakultě rybářství a ochrany vod, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Teologické fakultě, Zdravotně sociální fakultě, Zemědělské fakultě. 

Pro širokou veřejnost univerzita nabízí kurzy a programy celoživotního vzdělávání.

 

Univerzita Pardubice

Požadavek zákazníka 

Jihočeská univerzita si klade za cíl zjednodušit a zvýšit podíl rozhodování prováděného na základě dat. Původní data byla vedena v různých systémech, výstupy zaznamenávány manuálně pomocí Excelových souborů, kdy tento stav vedl k vysokému riziku chybovosti a zvýšené náročnosti práce s nimi. 

Hlavním požadavkem bylo sjednocení dat na jednom místě a jejich automatické zpracování pro následnou vizualizaci a reporting. 

Řešení 

Pro splnění požadavku byla provedena analýza zdrojových systémů na základě které jsme vytvořili datový sklad, který zpracovává data pro reporting: 

 • Analýza a definice potřeb všech uživatelů;
 • zmapování univerzitních procesů; 
 • návrh architektury a vytvoření modelu DWH; 
 • integrace dat ze zdrojových systémů; 
 • transformace a nápočet dat v DWH 
 • napojení připraveného datového zdroje na reportingovou platformu MS Power BI; 
 • příprava šablon reportů; 
 • nastavení sdílení reportů definovaným uživatelům;
 • proškolení uživatelů tak, aby si dodané řešení dokázali sami udržovat i rozvíjet. 

 

Přínosy 

Výrazné zjednodušení práce, snížení rizika chybovosti, jednotný pohled na všechna aktuální i historická data, souhrnný a přehledný podklad pro řízení univerzity a strategického plánování. 

 • Analýza a definice potřeb všech uživatelů<úli>
 • zmapování univerzitních procesů;
 • návrh architektury a vytvoření modelu DWH;
 • integrace dat ze zdrojových systémů;
 • transformace a nápočet dat v DWH
 • napojení připraveného datového zdroje na reportingovou platformu MS Power BI;
 • příprava šablon reportů;
 • nastavení sdílení reportů definovaným uživatelům;
 • proškolení uživatelů tak, aby si dodané řešení dokázali sami udržovat i rozvíjet.
Kolektiv, report, data

Použité technologie 

Datový sklad je postavený pomocí delfíního ETL Frameworku na cloudové platformě Microsoft Azure a především využívá komponenty Azure SQL Server a Data Factory. Systém reportingu byl implementován v prostředí Power BI. 

Petra Prochazková

Rádi vám představíme naše řešení pro správu univerzitních dat

a s jejichž nasazením vám rádi pomůžeme.

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.