Vytvoření motivačního reportingu pro pobočkovou síť

acterys, Data science a AI, microsoft fabric

Česká spořitelna

Česká spořitelna je banka s nejdelší tradicí a největším počtem klientů na českém trhu. Od roku 2000 je banka součástí silné středoevropské skupiny Erste.

Služby klientům

Požadavek zákazníka

Česká spořitelna poskytuje širokou paletu produktů prostřednictvím rozsáhlé sítě bankovních poradců. Pro potřeby řízení a ovlivňování výkonu této pobočkové sítě potřebovala vytvořit systém reportů umožňující sledování ukazatelů výkonnosti pro motivaci bankéřů. Jedná se o různorodé ukazatele odvozené od prodejů produktů, skladby zákaznického portfolia a aktivit nad zákaznickým portfoliem. Na základě těchto ukazatelů jsou vypočítávány a reportovány bonusové odměny jednotlivých bankéřů a vedoucích organizačních jednotek pobočkové sítě. Reporty musí splňovat požadavky na zabezpečení dat a umožňovat porovnání ukazatelů na různých úrovních organizační struktury pobočkové sítě. Je důležité, aby uživatelé viděli pouze svá prodejní data a data podřízených útvarů. Reporty musí zvládnout zátěž několika tisíc pracovníků pobočkové sítě.

Řešení

Pro splnění požadavku byla provedena analýza uživatelských potřeb, byl připraven návrh řešení a jeho realizace.

 • Analýza a definice potřeb uživatelů z různých úrovní pobočkové sítě;
 • návrh architektury a vytvoření datového modelu pro uložení dat;
 • integrace dat ze zdrojových systémů;
 • transformace a uložení dat;
 • aplikace řádkového zabezpeční dat v reportech;
 • napojení připraveného datového zdroje na reportingovou platformu IBM Cognos Analytics;
 • návrh designu reportů;
 • vývoj reportů v nástroji IBM Cognos Analytics;
 • simulace a testování uživatelské zátěže.

Přínosy

 • Výrazné zjednodušení distribuce reportů do pobočkové sítě;
 • zkrácení doby zpracování dat tak, aby byly dostupné již za předcházející den;
 • personalizované náhledy na report pro různé pracovní/manažerské pozice;
 • zabezpečený přistup k různým částem reportů a částkám bonusů;
 • centralizované zpracování dat;
 • minimalizace či odstranění manuálního zpracování a sběru dat v pobočkové síti;
 • výrazné zvýšení spolehlivosti reportovaných informací.
Ilustrační obrázek - reporting

Použité technologie

Reporty jsou vyvinuté v prostředí IBM Cognos Analytics. Data jsou ukládána a zpracovávána v datamartu v databázi Oracle.

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.