Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

ÚvodBlogAgilní Business Intelligence, díl 3: tým a úvodní workshop

Agilní Business Intelligence, díl 3: tým a úvodní workshop

V druhém dílu seriálu o Agilní Business Intelligence jsme uvedli základní principy agilního vývoje. Dnes se podíváme, jak by mělo vypadat složení agilního týmu a čím začíná agilní implementace Busines Intelligence řešení.

Projektový tým

Projektový týmPrvním krokem při organizaci agilních projektů by mělo být sestavení projektového týmu. V něm by měly být od začátku zastoupeny tyto základní role (další role je možné upřesnit v průběhu úvodního workshopu):

Úvodní workshop - projektová vize

Úvodní workshopAgilní projekty začínají intenzivním společným workshopem celého projektového týmu, jehož cílem je definovat projektovou vizi, vyjasnit si očekávání uživatelů a možnosti jejich řešení, sestavit základní sadu „uživatelských příběhů“ (témat, která bude projekt řešit) a v neposlední řadě seznámit členy projektového týmu mezi sebou a nastolit pozitivní atmosféru vzájemné spolupráce. Agilní projekty by neměly fungovat v módu „MY chceme a VY NÁM dodáváte“, ale „MY společně vytváříme něco, co bude firmě užitečné“. Úvodní workshop by měl být 1-2 dny dlouhý, ideálně organizovaný v příjemném prostředí mimo kancelář, aby se omezily rušivé vlivy, a prokládaný přestávkami, ve kterých si účastníci budou moct povídat a lépe se seznámit po pracovní i lidské stránce. To je velmi důležité, protože tak pro všechny bude v průběhu implementace jednodušší se lidsky domluvit, místo aby probíhaly série mailových stížností a eskalací, jak to často (obzvláště ve větších korporacích) známe z klasických projektů. Pozitivní náladu a spolupráci bychom ostatně měli podporovat v průběhu celého projektu, organizovat občasné společné aktivity a včas tlumit vznikající spory (je to jedna z nejdůležitějších funkcí Scrum mastera).

Na úvod workshopu vystoupí byznys vlastník, přivítá účastníky a požádá je, aby se ostatním představili, řekli něco o sobě a o své práci. Následně popíše pozadí vzniku projektu, důvody, proč se realizuje a očekávané přínosy. V podobném duchu vystoupí i ostatní uživatelé, aby si všichni vyjasnili vzájemná očekávání a aby vývojový tým chápal, jak uživatelé pracují, jak přemýšlejí a k čemu má vyvíjené řešení sloužit. Scrum master všem na oplátku vysvětlí organizaci projektu a způsob komunikace. Členové vývojového uživatelům popíší základní atributy a možnosti technického pozadí řešení (srozumitelně a bez zbytečných technických detailů), podělí se o své postřehy, nápady a případné obavy. Vše by mělo probíhat vysoce interaktivní formou a v závěru úvodní debaty by mělo panovat všeobecné přesvědčení, že tým chápe, co a proč má dodat a je přesvědčený o tom, že řešení bude užitečné, což většinou zajistí vysokou míru motivace všech zúčastněných.

V další fázi workshopu tým přistoupí k rozpracování potřeb a požadavků uživatelů. Začne pojmenováním a popsáním komplexních oblastí, které projekt bude řešit - tzv. epiků (např. profitabilita) a pokračuje jejich rozpadem do „uživatelských příběhů“. Uživatelský příběh je popis malé části požadované funkcionality ve formátu jako <uživatel> potřebuji <funkcionalitu>, abych mohl <důvod>. Například: Jako finanční ředitel potřebuji sledovat měsíční náklady v detailu účtů a nákladových středisek, abych mohl optimalizovat výdaje. Každý uživatelský příběh by měl být zapsán na lísteček a umístěn na tabuli tak, aby byl týmu neustále na očích a dal se v případě stále vysoké komplexity dále drobit na menší celky. Rozpracované uživatelské příběhy jsou posléze prioritizovány - priority můžou být např. VYSOKÁ, VELMI VYSOKÁ a NEJVYŠŠÍ.

V dalších fázích workshopu jsou vybrány uživatelské příběhy, které budou implementovány v prvních iteracích a v diskuzi s vývojovým týmem rozebrány do ještě většího detailu. Někdy se tým v průběhu workshopu dynamicky rozdělí do skupin - uživatelé průběžně diskutují o otevřených otázkách, na které při definici příběhů narazili a vývojáři začínají přemýšlet nad nejlepším způsobem řešení, navrhovat základní architekturu a přemýšlet, kde by mohli narazit na problémy. Následně se týmy zase spojují a snaží se společně dobrat k řešení, které bude vyhovovat všem.

Na konci workshopu proběhne shrnutí a dohodnutí dalších kroků. Uživatelé se zaváží intenzivně komunikovat s vývojovým týmem, odpovídat na jeho otázky a hledat konstruktivní řešení případných potíží. Vývojový tým se zaváže intenzivně komunikovat s uživateli, dodat řešení, které jim reálně pomůže a flexibilně reagovat na změny. Všichni odchází vysoce motivovaní a natěšení na začátek implementace.

Dalším krokem je již první „sprint“, který uživatelům dodá reálně použitelnou funkcionalitu. Strukturu sprintu popisuje další kapitola.

Chcete se dozvědět více o agilním řízením? Přijďte na náš Workshop agilního řízení. Workshop pořádáme pro firmy i pro jednotlivé zájemce.

autor: Jakub Holubec

Zpět na výpis rubriky