Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod

Prediktivní údržba

Prediktivní údržba - predictive maintenance

Plánování údržby na základě analýzy dat ze senzorů výrobních linek a strojů. Redukujte odstávky a zvyšte kvalitu produktů.

Prediktivní údržba (angl. predictive maintenance) představuje analytický přístup, který umožňuje předpovídat, kdy dojde k selhání výrobních zařízení a předcházet jim včasnou a efektivní údržbou. Může však jít ještě dále a poskytovat informace, na základě kterých je možné zařízení postupně „ladit“ a sklony k poruchovosti snižovat až téměř eliminovat. Nezanedbatelnou součástí preventivní údržby je také vyhodnocování faktorů ovlivňujících kvalitu výrobků a zavádění opatření směřujícík její optimalizaci.

Prediktivní údržba je založená na průběžné integraci mnoha zdrojů interních dat ze senzorů a čidel, řídících jednotek, CMMS systémů, zpráv údržbářů, skladového hospodářství nebo ERP. S těmito daty je dále možné integrovat informace o vnějším okolí a externích vlivech (například počasí, venkovní teplotě a vlhkosti nebo zkušeností a vzdělání obsluhy).

Následná analýza dat je pak založena na řadě sofistikovaných statistických metod jako bayesiánské sítě, Weibullovo rozdělení, neuronové sítě, lineární a logistická regrese, analýza časových řad, C5, CHAID, QUEST, Kaplan-Meierův graf a Kohonenovy sítě. Tyto metody mohou odhalit skryté anomálie a tendence k poruchám a určit, kterým technologiím a provozním procesům hrozí největší riziko selhání. Včasné zjištění problémů předtím, než ve skutečnosti nastanou, umožňuje úsporněji nasadit menší množství prostředků údržby při maximalizaci provozní doby zařízení, zlepšit kvalitu, posílit procesy v soustavě dodavatelů a tak v konečném důsledku zvýšit spokojenost zákazníků. Analyzovaná data jsou přehledně vizualizovaná formou reportů nebo dashboardů, aby managementu poskytla komplexní přehled a podklad pro rozhodování.

Výrobní linka Díky nástrojům pro prediktivní údržbu mohou organizace

 • Předvídat, kdy a kde může pravděpodobně dojít k selhání zařízení.
 • Vyhnout se prostojům zařízení a snížit náklady na údržbu.
 • Analyzovat do hloubky příčiny selhání zařízení a procesů.
 • Minimalizovat problémy s kvalitou výrobků.
 • Optimalizovat zásoby náhradních dílů.
 • Předvídat reklamace konkrétních výrobků a typů zákazníků.
 • Zajistit koordinaci s obchodními a výrobními plány.

Prediktivní údržbu lze aplikovat na

 • Výrobní stroje
 • Koncová zařízení
  • spotřebiče zákazníků,
  • prodejní automaty,
  • strojní zařízení,
  • všechny druhy sítí,
  • letadla a vozový park (kamiony, autobusy, cisterny,  vysokozdvižné vozíky ),
 • Nemovitosti
  • univerzity, školy, zdravotnická zařízení,
  • stadiony, bazény a jiná sportovní zařízení,
  • sídlo, kanceláře a výrobní prostory firmy,
  • hotely, ubytovací a stravovací zařízení.

Prediktivní údržba i pro vaši organizaci

Nejste si jisti, jestli potřebujete preditivní údržbu? Chcete se dozvědět více, jak by mohla pomoci vaší organizaci? Za zeptání  u nás nic nedáte. Napište nám o problémech s údržbou vašich strojů, kvalitou výrobků, či správou nemovitostí, nebo nám rovnou můžete zavolat na tel.: +420 606 788 765 ( Jakub Holubec).

Dokumenty ke stažení v PDF: Prediktivní údržba