Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod

Datová integrace informačních systémů

Datová integraceDatová integrace zahrnuje automatizovanou, pravidelnou extrakci dat z firemních provozních systémů i externích zdrojů dat, jejich transformaci do jednotného formátu a nahrání do centrálního datového skladu (Data Warehouse - DWH), který je optimalizovaný pro reporting, analýzy dat a plánování.

Proces integrace dat do datového skladu zahrnuje mimo jiné:

 • Řízení datové kvality, abyste měli v reportech správná čísla.
 • Sjednocení číselníků, aby bylo možno čísla analyzovat v jednotné struktuře.
 • Historizaci dat tak, abyste mohli sledovat vývoj v čase v reportech a plánování.
 • Ukládání dat do dimenzionální struktury, aby byla srozumitelná byznysu.
 • Agregaci a optimalizaci, aby vaše reporty a analýzy fungovaly rychle.
Datová integrace

Jak Vám pomůžeme integrovat Vaše data?

Data integrujeme pomocí  ETL procedur (Extract, Transform, Load) vytvořených ručně psanými databázovými skripty nebo specializovanými nástroji.

Manuální vývoj ETL procedur

 • Detailně dokumentujeme každý skript tak, aby se v kódu dobře orientovalo.
 • Použité transformace popisujeme byznys jazykem na úrovni datového modelu.
 • Ovládáme skriptování nad databázemi Oracle, Microsoft SQL a Teradata.

Specializované ETL nástroje

 • Přehlednější způsob integrace dat, ale s vyšší počáteční investicí do licencí.
 • Pro rychlý start projektu jsme vytvořili šablony standardních transformací.
 • Ovládáme ETL nástroje Microsoft SSIS, Oracle WarehouseBuilderInformatica a DataStage.