Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod

Dashboardy, reporty, analýza a vizualizace dat

Vaše data integrujeme do centrálního datového úložiště, nad které nasadíme Business Intelligence aplikace umožnující parametrizované, interaktivní reporty a dashboardy. Pomocí analytických modulů budete mít možnost bez znalosti programování snadno a rychle vytvářet vlastní sestavy a analýzy. Při manuální tvorbě reportů na sofistikovanější dashboardy nezbývá čas ani kapacita. Námi navržené řešení přehledně vizualizuje informace a tím Vám pomůže k rychlejšímu a daty podloženému rozhodování.

Výhody našich BI aplikací

 • Automatizace reportingu
  • Centrální, zabezpečený přístup k reportům přes Business Intelligence portál.
  • Tvorba interaktivních, parametrizovaných reportů bez nutnosti programování.
  • Plánovaná, automatizovaná a bezpečená hromadná distribuce reportů.
  • Export do formátů MS Excel, PDF, HTML a dalších.
  • Jednoduchá analýza dat na různých úrovních detailu.
 • Dashboardy a skórkarty
  • Integrace plánu a aktuálních hodnot z provozních systémů (ERP, CRM,GIS, HRMS,...).
  • Rychlý přehled o fungování byznysu a identifikace výjimečných stavů.
  • Snadné srovnávání dat a hledání souvislostí.
  • Provázání sumarizovaných dashboardů a detailních reportů pro komfortní analýzu.
  • Uspořádání klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) do přehledných strategických map.
  • Automatizace celého procesu tvorby manažerských přehledů.

Dashboardy, reporty a skórkarty Vám pomůžou

 • Získat rychlý přehled o všech klíčových aspektech Vašeho byznysu.
 • Rychle a srozumitelně zpracovat reporting firemních dat.
 • Zobrazit nejdůležitější informace v reálném čase na mobilní zařízení (iPhone, iPad..).
 • Podpořit plnění firemní strategie a motivovat zaměstnance.
 • Zvýšit používanost BI platformy klíčovými manažery.

Jak Vám pomůžeme s plněním strategických cílů ?

Základem většiny reportů, dashboardů a skórkaret jsou data z provozních systémů kombinovaná s plánem. Pomůžeme Vám tato data integrovat a optimalizovat tak, aby dashboardy fungovaly rychle. Navrhneme přehledný design dashboardů a reportů. Zajistíme automatické generování a distribuci Vámi vybraných dat na pevné stanice i mobilní zařízení.

Implementujeme a poskytujeme podporu pro BI technologie

 • IBM Cognos
 • SAP Business Objects
 • Microsoft SSRS