Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

ÚvodŠkolení

Školení

Design informací

Principy designu reportů a dashboardů

Seminář pokrývá základní principy designu reportů a dashboardů pro zajištění maximální efektivity komunikace požadovaných informací. Účastníci budou seznámeni s poznatky z oboru kognitivní psychologie souvisejícími s vnímáním informací a fungováním paměti. Tyto poznatky budou základem k představení obecných principů grafického designu reportů a dashboardů a jejich aplikování v praxi.

21.02.2018, Praha 6 000 / účastník Přihlásit
Na vyžádání 25 000 / firma Vyžádat

Design reportů a dashboardů v praktických příkladech

Workshop je zaměřený na aplikování teoretických základů z úvodního semináře Principy grafického návrhu reportů a dashboardů na konkrétní příklady z praxe. Účastníci se v rámci pracovních skupin snaží nalézt nejefektivnější vizualizaci zadaných úloh. Ve spolupráci s lektorem diskutují nad výhodami a nevýhodami jednotlivých návrhů, seznámí se s méně tradičními typy grafů a jejich využitím pro efektivní vizualizaci časových řad, odchylek, distribuce, korelace a dalších informací.

 

16.11.2017, Praha 6 000 / účastník Přihlásit
Na vyžádání 25 000 / firma Vyžádat

Agilní řízení Business Intelligence projektů

Projekty implementace datových skladů, reportingu, analýzy dat a plánování řízené pomocí klasických postupů projektového řízení v 65%-75% případů nesplní očekávání uživatelů. Na našem workshopu vás seznámíme s metodami a postupy agilního vývoje (SCRUMu) aplikovanými na projekty Business Intelligence. Díky agilnímu vývoji snížíte projektová rizika, maximalizuje přínos pro uživatele a zajistíte rychlou adaptaci na změny v zadání.

30.11.2017, Praha 6 000 / účastník Přihlásit
Na vyžádání 25 000 / firma Vyžádat

Dimenzionální modelování

Častým problémem datových skladů bývá velká složitost datového modelu, která uživatelům mimo IT komplikuje, až znemožňuje jeho využívání. Na našem workshopu vás naučíme, jak správně navrhnout dimenzionální datový model datového skladu nebo datamartu tak, aby byl pro uživatele srozumitelný, umožňoval snadné napojení reportingových nástrojů nebo Excelu a podporoval rychlé a snadné získávání dat. Vyzkoušíte si dimenzionální model sami navrhnout a vyřešit pomocí něj úlohy, se kterými se v praxi nejčastěji setkáte.

09.03.2017, Praha 6 000 / účastník Přihlásit
Na vyžádání 25 000 / firma Vyžádat

IBM Cognos

Vývoj reportů v IBM Cognos Report Studio

Dvoudenní intenzivní workshop určený vývojářům reportů v IBM Cognos Report Studio pokrývající správu portálu Cognos Connection a základy tvorby reportů nad relačními daty. Účastníci získají znalosti orientace ve vývojovém prostředí, práce s tabulkami a grafy, parametrizace reportů, aplikace filtrů, vytváření vlastních proměnných a používání dalších funkcí potřebných pro vývoj profesionálních reportů a dashboardů.

2 dny v Q2 2017
12 000 / účastník Přihlásit

Příprava metadat v IBM Cognos Framework Manager

Jednoduchost a efektivita vývoje reportů v IBM Cognos je do značné míry závislá na schopnosti správně připravit metadatové balíčky v IBM Cognos Framework Manager. Na našem dvoudenním workshopu se dozvíte, jak by měl vypadat optimální datový model pro reporting, jak pracovat s datovými zdroji, strukturovat metadatové vrstvy, zabezpečovat data a připravovat uživatelům balíčky pro self-service reporting a analýzu.

10.4. - 11.4.2017, Praha
12 000 / účastník Přihlásit

Power BI

Úvod do reportingu a analýzy dat v Power BI

Základní jednodenní školení zaměřené na vývoj reportů v Power BI Desktop a na sestavení a sdílení dashboardů na portálu Power BI.

11.10.2017, Praha 6 000 / účastník Přihlásit
Na vyžádání 25 000 / firma Vyžádat

Profesionální vývoj reportů v Power BI

Jednodenní školení zaměřené na komplexní vývoj reportů, dashboardů a jejich správu v PowerBI cloudu. Školení navazuje na „Úvod do reportingu a analýzy dat v Power BI“.


Na vyžádání 25 000 / firma Vyžádat

MS EXCEL

Seminář EXCEL-entní statistiky a reporty - Pokročilý Excel

Základní jednodenní školení zaměřené na práci s kontingenčními tabulkami a kontingenčními grafy, ovládání pokročilých funkcí pro práci s tabulkami a naučíte se mnoho triků, které vám zjednoduší a zrychlí práci v Excelu.

01.11.2017, Praha 6 000 / účastník Přihlásit
Na vyžádání 25 000 / firma Vyžádat

Seminář EXCEL-entní přístup k datům - automatizace načítání dat do MS Excel

Jednodenní kurz EXCEL-entní přístup k datům, kde se naučíte jak data do Excelu automaticky načítat, čistit a formátovat do podoby, která vyhovuje Vašim potřebám.

02.11.2017, Praha 6 000 / účastník Přihlásit
Na vyžádání 25 000 / firma Vyžádat